Halldór Blöndal: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Steinstöplar á Austurvelli

athugasemdir um störf þingsins

Framtíðaruppbygging Háskólans á Akureyri

umræður utan dagskrár

Vegagerð um Stórasand

þingsályktunartillaga

Fangaflug bandarísku leyniþjónustunnar

fyrirspurn

Veggjöld

fyrirspurn

Kötlugos

fyrirspurn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Röðun mála á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Skipun nefndar um stöðu verknáms

athugasemdir um störf þingsins

Brú yfir Jökulsá á Fjöllum

fyrirspurn

Sala Hótel Sögu

athugasemdir um störf þingsins

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(andaveiðar o.fl.)
lagafrumvarp

Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

þingsályktunartillaga

Stóriðjustefna ríkisstjórnarinnar og afleiðingar hennar

umræður utan dagskrár

Frumvarp um aukatekjur ríkissjóðs

athugasemdir um störf þingsins

Friðlýsing Jökulsár á Fjöllum

þingsályktunartillaga

Háskólar

(jafnrétti til náms, skólagjöld)
lagafrumvarp

Fjárhagsvandi Háskólans á Akureyri

athugasemdir um störf þingsins

Samstarf Vestur-Norðurlanda um markmið í fiskveiðimálum

þingsályktunartillaga

Rannsóknir á loftslagsbreytingum við Norður-Atlantshaf

þingsályktunartillaga

Samstarf vestnorrænna landa í orkumálum

þingsályktunartillaga

Stofnun og fjármögnun vestnorrænna rithöfundanámskeiða

þingsályktunartillaga

Samstarf til að styrkja rannsóknir á hvalastofnum í Norður-Atlantshafi

þingsályktunartillaga

Samstarf Vestur-Norðurlanda um baráttu fyrir sjálfbærri nýtingu náttúruauðæfa og umhverfisvernd

þingsályktunartillaga

Vestnorræna ráðið 2005

skýrsla

Samráð við utanríkismálanefnd um varnarmál

athugasemdir um störf þingsins

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Beiðni um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar

(stjórn og rekstur flugvallarins)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar

(stjórn og rekstur flugvallarins)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 14 94,43
Ræða 23 86,5
Andsvar 24 39
Samtals 61 219,93
3,7 klst.