Halldór Blöndal: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Kárahnjúkavirkjun og Hálslón, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Rannsóknir á meintum hlerunum -- áhrif Kárahnjúkavirkjunar á efnahagslífið

athugasemdir um störf þingsins

Lækkun virðisaukaskatts á geisladiskum

athugasemdir um störf þingsins

Aðstaða til millilandaflugs frá Akureyri

athugasemdir um störf þingsins

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn

(fjármálaþjónusta)
þingsályktunartillaga

Breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn

(félagaréttur)
þingsályktunartillaga

Ummæli þingmanns um þinghlé

um fundarstjórn

Ferð utanríkismálanefndar til Eystrasaltsríkjanna

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla frumvarps um RÚV

um fundarstjórn

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vatnajökulsþjóðgarður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Uppbygging ferðaþjónustu á Melrakkasléttu

þingsályktunartillaga

Leynisamningar með varnarsamningnum 1951

umræður utan dagskrár

Vegagerð um Stórasand

þingsályktunartillaga

Samkomulag við Færeyjar og Grænland um skipti á ræðismönnum

þingsályktunartillaga

Samvinna vestnorrænna landa í baráttunni gegn reykingum

þingsályktunartillaga

Kennsla vestnorrænnar menningar í grunnskólum

þingsályktunartillaga

Útvíkkun fríverslunarsamnings Færeyja og Íslands

þingsályktunartillaga

Sameiginleg stefna í ferðamálum fyrir Vestur-Norðurlönd

þingsályktunartillaga

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2018

þingsályktunartillaga

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010

þingsályktunartillaga

Norræna ráðherranefndin 2006

skýrsla

Afstaða VG til virkjunar í neðri hluta Þjórsár -- stækkun álversins í Straumsvík

athugasemdir um störf þingsins

Breyting á IV. viðauka við EES-samninginn

(raforkuviðskipti)
þingsályktunartillaga

Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn

(fjármálaþjónusta og neytendavernd)
þingsályktunartillaga

Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn

(öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum)
þingsályktunartillaga

Samningar um gagnkvæma réttaraðstoð

(EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Samningur um afmörkun hafsvæðisins milli Íslands og Færeyja

þingsályktunartillaga

Samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Egyptalands

þingsályktunartillaga

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2010

þingsályktunartillaga

Réttarstaða liðsafla aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins o.fl.

lagafrumvarp

Færanleg sjúkrastöð í Palestínu

þingsályktunartillaga

Íslenska friðargæslan

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 16 97,73
Flutningsræða 20 74,87
Andsvar 32 49,12
Um atkvæðagreiðslu 1 3,05
Grein fyrir atkvæði 1 0,53
Ber af sér sakir 1 0,43
Samtals 71 225,73
3,8 klst.