Einar Ágústsson: ræður


Ræður

Rannsókn kjörbréfs

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Varnir gegn mengun af völdum bandaríska hersins

fyrirspurn

Samningar við Norðmenn um réttindi landanna á Íslandshafi

þingsályktunartillaga

Rannsókn kjörbréfs

Málefni áfengissjúklinga

fyrirspurn

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður öryrkja

lagafrumvarp

Dómvextir og meðferð einkamála í héraði

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Málefni Landakotsspítala

fyrirspurn

Rannsókn kjörbréfs

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Olíuleit við Ísland

fyrirspurn

Útgerð Ísafoldar

fyrirspurn

Þingfararkaup alþingismanna

lagafrumvarp

Rannsókn kjörbréfs

Vesturlína

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Fjárlög 1979

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Heimild til lántöku vegna lánsfjáráætlunar 1978

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Rannsókn landgrunns Íslands

þingsályktunartillaga

Samningar við Norðmenn um réttindi landanna á Íslandshafi

þingsályktunartillaga

Landgrunnsmörk Íslands

þingsályktunartillaga

Fiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafi

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1979

lagafrumvarp

Fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga

þingsályktunartillaga

Varnir gegn olíumengun í nágrenni Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Bann við kjarnorkuvopnum á íslensku yfirráðasvæði

þingsályktunartillaga

Þingrof og nýjar kosningar

þingsályktunartillaga

Fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga

þingsályktunartillaga

Varnir gegn olíumengun í nágrenni Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Hámarkslaun

þingsályktunartillaga

Fjármögnun virkjunarframkvæmda og skuld Landsvirkjunar við ríkissjóð

fyrirspurn

Rannsókn kjörbréfs

Fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga

þingsályktunartillaga

Alþjóðasamningar um varnir gegn mengun sjávar af völdum olíu

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Neyðarþjónusta Landssímans

fyrirspurn

Rannsóknarnefnd til að kanna rekstur Flugleiða og Eimskipafélags Íslands

þingsályktunartillaga

Framkvæmdasjóður öryrkja

lagafrumvarp

Landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn

lagafrumvarp

Atvinnumál á Keflavíkurflugvelli

fyrirspurn

Fæðingarorlof

fyrirspurn

Hátekjuskattur

lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Alþjóðasamningar um mannréttindi

þingsályktunartillaga

Símamál í Mosfellssveit

fyrirspurn

Landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Varnir gegn olíumengun í nágrenni Keflavíkurflugvallar

þingsályktunartillaga

Aðstoð við þroskahefta

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979

lagafrumvarp

Matvælarannsóknir ríkisins

lagafrumvarp

Eignarnám hluta jarðarinnar Deildartungu ásamt jarðhitaréttindum

lagafrumvarp

Afborgunarkaup

lagafrumvarp

Tímabundið aðlögunargjald

lagafrumvarp

Verktakastarfsemi við Keflavíkurflugvöll

þingsályktunartillaga

Eftirlaun aldraðra

lagafrumvarp

Eignarnám hluta jarðarinnar Deildartungu ásamt jarðhitaréttindum

lagafrumvarp

Beinar greiðslur til bænda

þingsályktunartillaga

Eignarnám hluta jarðarinnar Deildartungu ásamt jarðhitaréttindum

lagafrumvarp

Fiskeldi að Laxalóni

þingsályktunartillaga

Sinfóníuhljómsveit Íslands

lagafrumvarp