Einar Ágústsson: ræður


Ræður

Íbúðarhúsabyggingar í Breiðholtshverfi

fyrirspurn

Ungmennahús

lagafrumvarp

Starfsaðstaða Bifreiðaeftirlits ríkisins

fyrirspurn

Heildarendurskoðun húsnæðismálalöggjafar

fyrirspurn

Alþjóðlegt ráðstefnuhús í Reykjavík

þingsályktunartillaga

Hraðbrautir

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Ráðstafanir til að bæta úr rekstrarfjárþörf atvinnuveganna

fyrirspurn

Breyting á lausaskuldum iðnaðarins í föst lán

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Leiklistaskóli ríkisins

lagafrumvarp

Meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Efnahagsmál

skýrsla ráðherra

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Dragnótaveiði í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Efling iðnrekstrar

þingsályktunartillaga

Sparifjárbinding

(afnám)
þingsályktunartillaga

Leiklistaskóli ríkisins

lagafrumvarp

Fæðingardeild Landsspítalans

fyrirspurn

Atvinnumálastofnun

lagafrumvarp

Lántökuheimildi fyrir ríkissjóð

lagafrumvarp

Aðgerðir í atvinnumálum

lagafrumvarp

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Mál heyrnleysingja

fyrirspurn

Frjáls umferð Íslendinga á Keflavíkurflugvelli

þingsályktunartillaga

Tollstöðvarbygging við Reykjavíkurhöfn

fyrirspurn

Sumaratvinna skólafólks

fyrirspurn

Smíði fiskiskipa

lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Verðlagsmál

fyrirspurn

Áfengislög

lagafrumvarp

Fæðingardeild Landsspítalans

þingsályktunartillaga

Ríkisreikningurinn 1967

lagafrumvarp

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1969

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður