Einar Ágústsson: ræður


Ræður

Meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra

lagafrumvarp

Ráðgjafar- og rannsóknarstofnun skólamála

lagafrumvarp

Endurskoðun fræðslulaganna

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna skorts á hjúkrunarfólki

fyrirspurn

Úthlutun fjárveitingar til jöfnunar námskostnaðar skólafólks

fyrirspurn

Bygging fæðingar- og kvensjúkdómadeildar við Landsspítalann

fyrirspurn

Ríkisreikningurinn 1968

lagafrumvarp

Atvinnuöryggi

lagafrumvarp

Leiklistarskóli ríkisins

lagafrumvarp

Innheimtustofnun sveitarfélaga

lagafrumvarp

Aðstoð Íslands við þróunarlöndin

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Fjárlög 1971

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Fyrirframinnheimta opinberra gjalda

lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

fyrirspurn

Fyrirframinnheimta opinberra gjalda

lagafrumvarp

Starfshættir Alþingis

tilkynningar forseta

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

(br. 21/1969, 62/1967)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

lagafrumvarp

Happdrættislán fyrir Vegasjóð vegna brúargerða á Skeiðarársandi

(er opni hringveg um landið)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(br. 40/1963, 83/1967)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna skorts á hjúkrunarfólki

þingsályktunartillaga

Ráðgjafar- og rannsóknarstofnun skólamála

lagafrumvarp

Sala hluta úr jörðinni Kollafirði

(heimild ríkisstj. að selja í Kjalarneshreppi, Kjósarsýslu)
lagafrumvarp

Meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra

lagafrumvarp

Lán vegna framkvæmdaáætlunar

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Sala hluta úr jörðinni Kollafirði

(heimild ríkisstj. að selja í Kjalarneshreppi, Kjósarsýslu)
lagafrumvarp

Lán vegna framkvæmdaáætlunar

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Náttúruvernd

lagafrumvarp

Iðnþróunarstofnun Íslands

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Náttúruvernd

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Þjóðleikhús

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Fiskvinnsluskóli

lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna skorts á hjúkrunarfólki

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(br. 63/1969)
lagafrumvarp