Björn Leví Gunnarsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2017

lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2017

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2016

lagafrumvarp

Fjárlög 2017

lagafrumvarp

Kosning í fastanefndir skv. 13. gr. þingskapa

kosningar

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Störf þingsins

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fjölgun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Beiðni um sérstakar umræður

um fundarstjórn

Verklag við opinber fjármál

sérstök umræða

Störf þingsins

Skráning á mælendaskrá, dagskrá vikunnar

um fundarstjórn

Almenn hegningarlög

(móðgun við erlenda þjóðhöfðingja)
lagafrumvarp

Fyrirtækjaskrá

(aukinn aðgangur að fyrirtækjaskrá)
lagafrumvarp

Skil á skýrslu um eignir Íslendinga á aflandssvæðum

sérstök umræða

Þátttaka stjórnarflokka í sérstökum umræðum

um fundarstjórn

Störf þingsins

Matvælaframleiðsla og matvælaöryggi

sérstök umræða

Almannatryggingar

(leiðrétting)
lagafrumvarp

Jafnréttisákvæði í frumvarpi um dómstóla

um fundarstjórn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Dagskrá næstu viku

um fundarstjórn

Dómstólar

(nefnd um hæfni dómaraefna, aðsetur Landsréttar)
lagafrumvarp

Eigandastefna ríkisins í fjármálafyrirtækjum

sérstök umræða

Lækkun virðisaukaskatts á gleraugum og linsum

fyrirspurn

Byggingarkostnaður og endurskoðun laga

fyrirspurn

Kvíði barna og unglinga

fyrirspurn

Dreif- og fjarnám

fyrirspurn

Málefni Háskóla Íslands

fyrirspurn

Endurskoðun samgönguáætlunar

fyrirspurn

Radíókerfi og fjarskiptakerfi

fyrirspurn

Dómstólar

(nefnd um hæfni dómaraefna, aðsetur Landsréttar)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(leiðrétting)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Kjararáð

(lækkun launa til samræmis við launaþróun frá 2013)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Orð þingmanns í umræðu um störf þingsins

um fundarstjórn

Samgöngumál

um fundarstjórn

Fjárheimildir í heilbrigðismálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skipulag þingstarfa, orð fjármálaráðherra í viðtali

um fundarstjórn

Störf þingsins

Orð fjármálaráðherra um Alþingi, dagskrá þingsins o.fl.

um fundarstjórn

Menntamál og stefnuyfirlýsing ríkisstjórnarinnar

sérstök umræða

Lokafjárlög 2015

lagafrumvarp

Orlof húsmæðra

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám lágmarksútsvars)
lagafrumvarp

Aðgangsstýring í ferðaþjónustu

sérstök umræða

Störf þingsins

Þjóðhagsstofnun

lagafrumvarp

Störf þingsins

Athugasemdir forseta um orðalag þingmanns

um fundarstjórn

Lífeyrissjóðir

sérstök umræða

Uppbygging að Hrauni í Öxnadal

þingsályktunartillaga

Kjötrækt

þingsályktunartillaga

Vextir og gengi krónunnar

þingsályktunartillaga

Uppbygging leiguíbúða

þingsályktunartillaga

Umbætur í aðbúnaði og málefnum eldri borgara

sérstök umræða

Störf þingsins

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Rannsókn á sölu ríkisbankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Beiðni um sérstaka umræðu

um fundarstjórn

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Orð heilbrigðisráðherra um einkavæðingu í heilbrigðisþjónustu

um fundarstjórn

Gagnsæi fjármálaáætlunar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kennaraskortur í samfélaginu

sérstök umræða

Efling verk- og iðnnáms

fyrirspurn

Yfirferð kosningalaga

fyrirspurn

Greining á þensluáhrifum fjárfestinga og framkvæmda

fyrirspurn

Fjárfestingarstefna lífeyrissjóða

fyrirspurn

Störf þingsins

Fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Filippseyja

þingsályktunartillaga

Tóbaksvarnir

(rafsígarettur)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(jafnlaunavottun)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(jafnlaunavottun)
lagafrumvarp

Tölvukerfi stjórnvalda

sérstök umræða

Kosningar til sveitarstjórna

(kosningaaldur)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Einkavæðingaráform ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Beiðni um að þingmenn dragi mál til baka

um fundarstjórn

Meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum

(úttektarheimildir)
lagafrumvarp

Umræða um 13. dagskrármál

um fundarstjórn

Réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja o.fl.

(eftirlit á vinnumarkaði, EES-mál)
lagafrumvarp

Salan á Vífilsstaðalandi

sérstök umræða

Orð ráðherra í sérstakri umræðu

um fundarstjórn

Störf þingsins

Aðgerðir gegn fátækt

sérstök umræða

Jarðgöng undir Vaðlaheiði

(viðbótarfjármögnun)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(lánshæfi aðfaranáms)
lagafrumvarp

Barnaverndarlög

(refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Afgreiðsla meiri hluta nefndar á áfengisfrumvarpinu

um fundarstjórn

Störf þingsins

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Byggðaáætlun

fyrirspurn

Heimaslátrun og aukinn fjölbreytileiki í matvælaframleiðslu

fyrirspurn

Löggjöf gegn umsáturseinelti

fyrirspurn

Málefni Hugarafls

fyrirspurn

Kærunefnd jafnréttismála og Jafnréttisstofu

fyrirspurn

Skuldastaða heimilanna

fyrirspurn

Störf þingsins

Svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(lánshæfi aðfaranáms)
lagafrumvarp

Jarðgöng undir Vaðlaheiði

(viðbótarfjármögnun)
lagafrumvarp

Röð mála til umræðu

um fundarstjórn

Fyrirtækjaskrá

(aukinn aðgangur að fyrirtækjaskrá)
lagafrumvarp

Uppbygging að Hrauni í Öxnadal

þingsályktunartillaga

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(jafnlaunavottun)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(bílastæðagjöld)
lagafrumvarp

Stuðningur við ríkisstjórn

um fundarstjórn

Jarðgöng undir Vaðlaheiði

(viðbótarfjármögnun)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(jafnlaunavottun)
lagafrumvarp

Jarðgöng undir Vaðlaheiði

(viðbótarfjármögnun)
lagafrumvarp

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Tillögur dómsmálaráðherra um skipun dómara við Landsrétt

álit nefndar

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 123 401,03
Andsvar 171 251,13
Flutningsræða 2 15,17
Um atkvæðagreiðslu 16 13,9
Um fundarstjórn 12 11,12
Grein fyrir atkvæði 7 3,23
Samtals 331 695,58
11,6 klst.