Andrés Ingi Jónsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2017

lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Störf þingsins

Fjáraukalög 2016

lagafrumvarp

Kjararáð

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(breyting á A-deild sjóðsins)
lagafrumvarp

Kjararáð

lagafrumvarp

Skráning á mælendaskrá, dagskrá vikunnar

um fundarstjórn

Dómstólar

(nefnd um hæfni dómaraefna, aðsetur Landsréttar)
lagafrumvarp

Farþegaflutningar og farmflutningar

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(móðgun við erlenda þjóðhöfðingja)
lagafrumvarp

Fyrirtækjaskrá

(aukinn aðgangur að fyrirtækjaskrá)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(fæðingarhjálp)
lagafrumvarp

Sálfræðiþjónusta í framhaldsskólum

þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 39/2016 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn

(félagaréttur, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Þátttaka stjórnarflokka í sérstökum umræðum

um fundarstjórn

Störf þingsins

Jafnréttisákvæði í frumvarpi um dómstóla

um fundarstjórn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Dómstólar

(nefnd um hæfni dómaraefna, aðsetur Landsréttar)
lagafrumvarp

Æskulýðsmál og samfélagsþátttaka ungs fólks á Íslandi

sérstök umræða

Dómstólar

(nefnd um hæfni dómaraefna, aðsetur Landsréttar)
lagafrumvarp

Byggingarkostnaður og endurskoðun laga

fyrirspurn

Kvíði barna og unglinga

fyrirspurn

Radíókerfi og fjarskiptakerfi

fyrirspurn

Dómstólar

(nefnd um hæfni dómaraefna, aðsetur Landsréttar)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Rafræn birting málaskráa og gagna ráðuneyta

þingsályktunartillaga

Samgöngumál

um fundarstjórn

Áfengisfrumvarp

fyrirspurn

Skipulag þingstarfa, orð fjármálaráðherra í viðtali

um fundarstjórn

Staða fanga

sérstök umræða

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Orð fjármálaráðherra um Alþingi, dagskrá þingsins o.fl.

um fundarstjórn

Menntamál og stefnuyfirlýsing ríkisstjórnarinnar

sérstök umræða

Framtíðarsýn fyrir skapandi greinar

sérstök umræða

Lokafjárlög 2015

lagafrumvarp

Orlof húsmæðra

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Vopnalög

(forefni til sprengiefnagerðar, EES-reglur)
lagafrumvarp

Útlendingar

(frestun réttaráhrifa o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám lágmarksútsvars)
lagafrumvarp

Fjölmiðlar

(textun myndefnis)
lagafrumvarp

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fjölgun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fjölgun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Beiðni um sérstaka umræðu

um fundarstjórn

Íslenskur ríkisborgararéttur

(ríkisfangsleysi)
lagafrumvarp

Vegabréf

(samningar um framleiðslu vegabréfa)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(lánshæfi aðfaranáms)
lagafrumvarp

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Útlendingar

(frestun réttaráhrifa o.fl.)
lagafrumvarp

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Kennaraskortur í samfélaginu

sérstök umræða

Yfirferð kosningalaga

fyrirspurn

Fjárfestingarstefna lífeyrissjóða

fyrirspurn

Staðall um jafnlaunavottun

um fundarstjórn

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(jafnlaunavottun)
lagafrumvarp

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2016 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn

(rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

(fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn)
lagafrumvarp

Staðall um jafnlaunavottun

um fundarstjórn

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(jafnlaunavottun)
lagafrumvarp

Tölvukerfi stjórnvalda

sérstök umræða

Kosningar til sveitarstjórna

(kosningaaldur)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Landmælingar og grunnkortagerð

(landupplýsingagrunnur og gjaldfrelsi landupplýsinga)
lagafrumvarp

Landgræðsla

lagafrumvarp

Einkavæðingaráform ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Málefni framhaldsskólanna

sérstök umræða

Umræða um 13. dagskrármál

um fundarstjórn

Réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja o.fl.

(eftirlit á vinnumarkaði, EES-mál)
lagafrumvarp

Afgreiðsla meiri hluta nefndar á áfengisfrumvarpinu

um fundarstjórn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(lánshæfi aðfaranáms)
lagafrumvarp

Útlendingar

(skiptinemar)
lagafrumvarp

Vegabréf

(samningar um framleiðslu vegabréfa)
lagafrumvarp

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Viðvera ráðherra við umræður um fjármálaáætlun

um fundarstjórn

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(lánshæfi aðfaranáms)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(jafnlaunavottun)
lagafrumvarp

Jarðgöng undir Vaðlaheiði

(viðbótarfjármögnun)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(jafnlaunavottun)
lagafrumvarp

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 69 349,23
Andsvar 100 176,13
Um atkvæðagreiðslu 11 10,65
Um fundarstjórn 7 7,93
Grein fyrir atkvæði 6 4,97
Samtals 193 548,91
9,1 klst.