Einar K. Guðfinnsson: ræður


Ræður

Ummæli forsætisráðherra um byggðamál

umræður utan dagskrár

Skólamál

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Orkuverð frá Landsvirkjun

fyrirspurn

Jöfnun atkvæðisréttar

fyrirspurn

Orkuverð

fyrirspurn

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Starfsmenntun í atvinnulífinu

lagafrumvarp

Verðlagsráð sjávarútvegsins

(frjálst fiskverð)
lagafrumvarp

Staða íslensks landbúnaðar með tilliti til þróunar viðræðna um nýjan GATT-samning o.fl.

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Síldarverksmiðjur ríkisins

lagafrumvarp

Verðmunur á nauðsynjavörum

fyrirspurn

Vandi rækjuiðnaðarins

fyrirspurn

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Háskólinn á Akureyri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgerðir í fiskeldi

fyrirspurn

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Framleiðsla og sala á búvörum

(breytingar vegna búvörusamnings)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun 1992--1995

þingsályktunartillaga

Útfærsla togveiðilandhelginnar

þingsályktunartillaga

Ný störf á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara

lagafrumvarp

Skattsvik

fyrirspurn

Kennaranám með fjarkennslusniði

fyrirspurn

Endurskoðun laga um stjórn fiskveiða

fyrirspurn

Beitumál

lagafrumvarp

Fjarskipti og sjónvarpsútsendingar á Vestfjarðamið

fyrirspurn

Utanríkismál

skýrsla

Sala á veiðiheimildum

fyrirspurn

Jöfnun á húshitunarkostnaði

fyrirspurn

Staða karla í breyttu samfélagi

fyrirspurn

Vog, mál og faggilding

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattlagning fjármagnstekna

þingsályktunartillaga

Staða samkynhneigðs fólks

þingsályktunartillaga

Framkvæmd búvörusamnings

fyrirspurn

Stofnun sjávarútvegsskóla

fyrirspurn

Ferðakostnaður lækna

fyrirspurn

Starfsmenntun í atvinnulífinu

lagafrumvarp

Rekstur dagvistarstofnana fyrir börn á vegum sjúkrahúsa

þingsályktunartillaga

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

lagafrumvarp

Nefnd um framtíðarkönnun

fyrirspurn

Flutningur starfa út á land

fyrirspurn

Eftirlit með veiðum erlendra skipa

fyrirspurn

Afkoma landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun

(greiðslur til Vélstjórafélags Íslands)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða samkynhneigðs fólks

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 48 350,52
Andsvar 25 44,58
Flutningsræða 4 10,38
Grein fyrir atkvæði 2 1,02
Um fundarstjórn 1 0,02
Samtals 80 406,52
6,8 klst.