Einar K. Guðfinnsson: ræður


Ræður

Rekstur dagvistarheimila sjúkrahúsanna

umræður utan dagskrár

Gæsla íslenskra hafsbotnsréttinda

þingsályktunartillaga

Málefni Seðlabankans

umræður utan dagskrár

Veiði togara innan 12 mílna landhelginnar skv. reglugerð nr. 402/1993

umræður utan dagskrár

Auglýsingar ríkisins og stofnana þess

fyrirspurn

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Ratsjárstöðvar

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(leigutekjur af íbúðarhúsnæði)
lagafrumvarp

Kostir þess að gera landið að einu kjördæmi

þingsályktunartillaga

Leigutekjur af embættisbústöðum

fyrirspurn

Fjöleignarhús

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Flutningur ríkisstofnana

fyrirspurn

Héraðsskólinn í Reykjanesi

fyrirspurn

Ávinningur sjávarútvegs af GATT-samkomulagi

fyrirspurn

Ávinningur iðnaðarins af GATT-samkomulagi

fyrirspurn

Rekstur leikskóla á vegum sjúkrahúsa

umræður utan dagskrár

Svæðalokanir

fyrirspurn

Friðunaraðgerðir á karfa

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Aðgerðir fyrir ungmenni sem hafa flosnað upp úr skóla

fyrirspurn

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Setning bráðabirgðalaga og ummæli forseta

athugasemdir um störf þingsins

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Hækkun þjónustugjalda í bönkum og lánastofnunum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Græn símanúmer

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Markaðsátak í rafmagnssölu

fyrirspurn

Endurskoðun laga um síldarútvegsnefnd

þingsályktunartillaga

Varðveisla tónlistararfs í Þjóðbókasafni Íslands

þingsályktunartillaga

Aðstoð við bændur vegna harðinda á síðasta ári

fyrirspurn

Áfengislög

(upptaka bruggunaráhalda, afsláttarverð áfengis)
lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna

lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sala ríkisins á SR-mjöli

beiðni um skýrslu

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

skýrsla

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 33 197,4
Andsvar 48 92,47
Flutningsræða 9 38,72
Grein fyrir atkvæði 2 2,17
Um fundarstjórn 1 1,73
Samtals 93 332,49
5,5 klst.