Einar K. Guðfinnsson: ræður


Ræður

Málefni ferðaþjónustu

fyrirspurn

Græn símanúmer

fyrirspurn

Endurskoðun á verksviði sýslumannsembætta

fyrirspurn

Hvalveiðar

fyrirspurn

Löndun undirmálsfisks

fyrirspurn

Græn ferðamennska

þingsályktunartillaga

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1994

skýrsla ráðherra

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

(atkvæðagreiðsla um sameiningu sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Samgöngumál á Vestfjörðum

umræður utan dagskrár

Áhrif búvöruverðs á almenna verðlagsþróun og forsendur kjarasamninga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Rekstrarskilyrði smáfyrirtækja

fyrirspurn

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Vaxtahækkanir bankanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vegáætlun 1995--1998

(endurskoðun fyrir 1996)
þingsályktunartillaga

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Fjarnám

fyrirspurn

Einbreiðar brýr

fyrirspurn

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila á Íslandi

fyrirspurn

Fjárfesting Íslendinga erlendis

fyrirspurn

Flutningar á skipgengum vatnaleiðum vegna EES

lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1996--1999

þingsályktunartillaga

Staðfest samvist

lagafrumvarp

Sameining Vitastofnunar, Hafnamálastofnunar og Siglingamálastofnunar

(frv. samgn.)
lagafrumvarp

Siglingastofnun Íslands

lagafrumvarp

Gjaldskrá Pósts og síma

fyrirspurn

Köfun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landflutningasjóður

(hlutverk)
lagafrumvarp

Iðnaður og uppsveifla í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Forræðismál Sophiu Hansen

umræður utan dagskrár

Hvalveiðar

umræður utan dagskrár

Lækkun húshitunarkostnaðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(forvarnagjald, lántökur)
lagafrumvarp

Rannsókn flugslysa

lagafrumvarp

Vegáætlun 1995--1998

(endurskoðun fyrir 1996)
þingsályktunartillaga

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarps- og sjónvarpsumr.)

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1996--1999

þingsályktunartillaga

Græn ferðamennska

þingsályktunartillaga

Rannsóknir í ferðaþjónustu

þingsályktunartillaga

Notkun steinsteypu til slitlagsgerðar

þingsályktunartillaga

Merkingar þilfarsfiskiskipa

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 36 175,53
Andsvar 61 114,62
Flutningsræða 19 86,42
Grein fyrir atkvæði 2 1,72
Samtals 118 378,29
6,3 klst.