Einar K. Guðfinnsson: ræður


Ræður

Jöfnun atkvæðisréttar

fyrirspurn

Afleiðingar afnáms línutvöföldunar

fyrirspurn

Skiparatsjár

fyrirspurn

Móttaka flóttamanna

fyrirspurn

Flutningur ríkisstofnana

þingsályktunartillaga

Samkeppnisstarfsemi á vegum Póst- og símamálastofnunar

fyrirspurn

Útvarps- og sjónvarpssendingar

fyrirspurn

Möguleikar ungmenna til framhaldsnáms

fyrirspurn

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Niðurstöður alþjóðlegrar könnunar um raungreinamenntun íslenskra skólabarna

umræður utan dagskrár

Lokun póststöðva

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(framsal veiðiheimilda)
lagafrumvarp

Þátttaka Íslendinga í alþjóðasamstarfi

þingsályktunartillaga

Staðsetning nýrra ríkisfyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Kennsla í iðjuþjálfun á háskólastigi

umræður utan dagskrár

Málefni fatlaðra

(yfirtaka sveitarfélaga o.fl.)
lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(yfirtaka sveitarfélaga o.fl.)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Synjun atvinnuleyfa

fyrirspurn

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Almenningssamgöngur á landsbyggðinni

fyrirspurn

Starfskjör yfirmanna í ríkisbönkunum

umræður utan dagskrár

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vísitölubinding langtímalána

fyrirspurn

Vinnumarkaðsaðgerðir

lagafrumvarp

Öryggismál fiskiskipa og stöðugleikamælingar

umræður utan dagskrár

Sala afla á fiskmörkuðum

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(kvótaleiga)
lagafrumvarp

Sláturkostnaður

fyrirspurn

Samræmd próf

fyrirspurn

Lánasjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Flugskóli Íslands hf.

lagafrumvarp

Áform ríkisstjórnarinnar um breytingar á lífeyriskerfinu og kaup Landsbankans á 50% hlut í Vátryggingafélagi Íslands hf.

umræður utan dagskrár

Gerð björgunarsamninga

fyrirspurn

Helgidagafriður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aukin hlutdeild almennings í atvinnurekstri

þingsályktunartillaga

Slit á Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélag Íslands

lagafrumvarp

Reglugerð um ferðakostnað sjúklinga

fyrirspurn

Helgidagafriður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Könnun á orsökum búferlaflutninga

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(veiðiskylda)
lagafrumvarp

Rekstur Fríhafnarinnar í Leifsstöð

umræður utan dagskrár

Samningsveð

lagafrumvarp

Búnaðargjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1997 og 1998

þingsályktunartillaga

Atvinnuréttindi vélfræðinga

(réttindanámskeið)
lagafrumvarp

Tilkynningarskylda olíuskipa

þingsályktunartillaga

Vegalög

(reiðhjólavegir)
lagafrumvarp

Stephansstofa

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun 1997

þingsályktunartillaga

Hafnaáætlun 1997--2000

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 38 192,28
Flutningsræða 17 106,42
Andsvar 33 62,12
Grein fyrir atkvæði 7 3,97
Um fundarstjórn 2 3,52
Samtals 97 368,31
6,1 klst.