Einar K. Guðfinnsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Meðferð einkamála

(gjafsókn)
lagafrumvarp

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Fjarkennsla

þingsályktunartillaga

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1996

munnleg skýrsla þingmanns

Efling atvinnu- og þjónustusvæða á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Grunnskólinn og kjaramál kennara

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(sjómannaafsláttur)
lagafrumvarp

Söfnunarkassar

(brottfall laga)
lagafrumvarp

Gjaldskrárbreytingar Pósts og síma hf.

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Aukin hlutdeild almennings í atvinnurekstri

þingsályktunartillaga

Tilraunaveiðar á ref og mink

þingsályktunartillaga

Aukatekjur ríkissjóðs

(endurskoðun laga)
þingsályktunartillaga

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1996

skýrsla ráðherra

Staðsetning nýrra ríkisfyrirtækja

þingsályktunartillaga

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(úrelding krókabáta)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

(öryggisfræðsla)
lagafrumvarp

Skýrsla umhverfisráðherra um rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar og Kyoto-bókunina

skýrsla ráðherra

Tekjuskattur og eignarskattur

(sala og fyrning aflahlutdeildar)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1998-2002

þingsályktunartillaga

Úrskurður umboðsmanns um ólögmæta hótelstyrki

umræður utan dagskrár

Minnismerki um breska sjómenn á Vestfjörðum

fyrirspurn

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Húshitunarkostnaður

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(handfæraveiðar, veiðiskylda, krókaveiðar o.fl.)
lagafrumvarp

Aðstaða landsmanna til að nýta sér ljósleiðarann

fyrirspurn

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli þingmanns í fréttaviðtali

athugasemdir um störf þingsins

Heimkoma háhyrningsins Keikós

fyrirspurn

Frestun á yfirfærslu málefna fatlaðra til sveitarfélaga

fyrirspurn

Smíði á varðskipi

fyrirspurn

Staðsetning Fjárfestingarbanka og Nýsköpunarsjóðs

fyrirspurn

Sameining Kjalarneshrepps og Reykjavíkur

lagafrumvarp

Slit á Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélag Íslands

lagafrumvarp

Kjaramál fiskimanna

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(hámark aflahlutdeildar)
lagafrumvarp

Loftferðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstöfun sýslumannsembættisins á Hólmavík

umræður utan dagskrár

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

lagafrumvarp

Skýrsla viðskiptaráðherra um málefni Landsbanka Íslands

skýrsla ráðherra

Aðgerðir vegna hitasóttar í hrossum

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála

(gjald af flugvélabensíni)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1998-2001

þingsályktunartillaga

Loftferðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla meiri hluta félagsmálanefndar á frumvarpi um húsnæðismál

athugasemdir um störf þingsins

Þingsályktunartillaga um setningu reglna um hvalaskoðun

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipting aukinna aflaheimilda

athugasemdir um störf þingsins

Póstþjónusta

(einkaréttur ríkisins)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(vöru- og sendibílar)
lagafrumvarp

Skipulag ferðamála

(ferðaskrifstofur)
lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

(farþegaflutningar)
lagafrumvarp

Vegtenging milli lands og Eyja

þingsályktunartillaga

Loftferðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1998-2002

þingsályktunartillaga

Loftferðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilraunaveiðar á ref og mink

þingsályktunartillaga

Dagskrá fundarins

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 45 281,65
Flutningsræða 20 107,68
Andsvar 38 74,62
Grein fyrir atkvæði 3 2,03
Samtals 106 465,98
7,8 klst.