Einar K. Guðfinnsson: ræður


Ræður

Vegtollar

þingsályktunartillaga

Íbúaþróun á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur

lagafrumvarp

Úrræði fyrir ungmenni í vímuefnaneyslu

umræður utan dagskrár

Störf við loftskeytastöðina á Ísafirði

fyrirspurn

Áhrif af Schengen-aðild á ferðaþjónustu

fyrirspurn

Aukin hlutdeild almennings í atvinnurekstri

þingsályktunartillaga

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Vegabréf

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1997

skýrsla ráðherra

Fjarnám

fyrirspurn

Áhrif hvalveiðibanns

fyrirspurn

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Fráveitumál sveitarfélaga

fyrirspurn

Samgöngur á Vestfjörðum

fyrirspurn

Verðmunur á leigulínum um ljósleiðara

fyrirspurn

Vegabréf

(heildarlög)
lagafrumvarp

Siglingalög

(björgun)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við fjárhagsvanda sveitarfélaganna

umræður utan dagskrár

Fjöldi útlendinga með atvinnuleyfi hér á landi

fyrirspurn

Hafnaáætlun 1999-2002

þingsályktunartillaga

Útboð í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

fyrirspurn

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(atkvæðagreiðsla í heimahúsi)
lagafrumvarp

Stofnun nýbúamiðstöðvar á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Tilraunaveiðar á ref og mink í friðlandinu á Hornströndum

þingsályktunartillaga

Samdráttur í rækjuveiðum og viðbrögð stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Skipulag á fólksflutningum með hópferðabifreiðum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipulag ferðamála

(skipan ferðamálaráðs)
lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum fyrir árin 1999-2001

þingsályktunartillaga

Framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum

fyrirspurn

Lögskráning sjómanna

(öryggisfræðsla)
lagafrumvarp

Vegagerð í afskekktum landshlutum

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Vegtollar

þingsályktunartillaga

Rannsóknir á gerð vöruhafnar í Þorlákshöfn

þingsályktunartillaga

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Íslenski hesturinn

þingsályktunartillaga

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Dagskrártillaga

athugasemdir um störf þingsins

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 29 195,37
Flutningsræða 18 85,35
Andsvar 14 26,75
Um fundarstjórn 3 6,45
Grein fyrir atkvæði 6 4,73
Samtals 70 318,65
5,3 klst.