Einar K. Guðfinnsson: ræður


Ræður

Skipun nefndar til að endurskoða lög um stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Útsendingar sjónvarpsins

fyrirspurn

Verkefni sem unnt er að sinna á landsbyggðinni

fyrirspurn

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(varðveisla skipa)
lagafrumvarp

Rannsókn kjörbréfs

Lágmarkslaun

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(atkvæðagreiðsla í heimahúsi)
lagafrumvarp

Frumvörp um fjarskiptamál

athugasemdir um störf þingsins

Happdrætti Háskóla Íslands

(happdrættisvélar)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(aðsetur ríkisstofnana)
lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Jöfnun námskostnaðar

fyrirspurn

Innganga í Alþjóðahvalveiðiráðið

fyrirspurn

Fyrirkomulag fasteignagjalda á landsbyggðinni

fyrirspurn

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Mennta- og rannsóknastofnanir í landbúnaði

umræður utan dagskrár

Nýbúamiðstöð á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Starfsemi Ratsjárstofnunar

fyrirspurn

Vatneyrardómurinn og viðbrögð stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(veiðar umfram aflamark)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(fasteignagjöld)
lagafrumvarp

Rannsókn kjörbréfs

Gagna- og fjarvinnsla á landsbyggðinni

fyrirspurn

Rannsókn kjörbréfs

Atvinnuleysi á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Rannsókn kjörbréfs

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur

(náttúrugripasöfn)
lagafrumvarp

Kvótaþing, Verðlagsstofa skiptaverðs og takmörkun á flutningi aflamarks

skýrsla

Stjórn fiskveiða

(aflaheimildir Byggðastofnunar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
lagafrumvarp

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(póstþjónusta)
lagafrumvarp

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar

lagafrumvarp

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

(flutningur aflahámarks)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húshitunarkostnaður

fyrirspurn

Utandagskrárumræða og fjarvera sjávarútvegsráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Alþjóðaþingmannasambandið 1999

skýrsla

Veiðieftirlitsgjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldtökuákvæði nokkurra laga á sviði sjávarútvegs

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um stöðu Íslands í Evrópusamstarfi

skýrsla

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(fasteignagjöld)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
lagafrumvarp

Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða

(innflutningur frá frystiskipum)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipulagsbreytingar hjá Íslandspósti hf.

fyrirspurn

Skattaleg staða einstaklingsreksturs

fyrirspurn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 40 203,02
Flutningsræða 18 98,12
Andsvar 37 64,1
Grein fyrir atkvæði 3 1,8
Samtals 98 367,04
6,1 klst.