Einar K. Guðfinnsson: ræður


Ræður

Verkefni sem unnt er að sinna á landsbyggðinni

fyrirspurn

Greiðsluþátttaka sjúklinga í lyfjakostnaði

umræður utan dagskrár

Fjárhagsvandi sveitarfélaga á Vestfjörðum

umræður utan dagskrár

Skattafrumvörp ríkisstjórnarinnar

athugasemdir um störf þingsins

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Veiðieftirlitsgjald

(fjárhæðir)
lagafrumvarp

Staðan á fiskimjölsmörkuðum í Evrópu

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

(gildistími)
lagafrumvarp

Neytendalán

(upplýsingaskylda seljenda)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgðir

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarstofnar)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(barnabætur)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(brottkast)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(kostnaður við veiðieftirlit)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(opinber rannsókn)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Sjúkraflug

fyrirspurn

Undanþágur frá fasteignaskatti

fyrirspurn

Hvalveiðar

fyrirspurn

Atvinnuöryggi fiskverkafólks á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Orkukostnaður

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(tegundartilfærsla)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(veiðar umfram aflaheimildir)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Konur og mannréttindi

umræður utan dagskrár

Frestun á verkfalli fiskimanna

lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun

athugasemdir um störf þingsins

Umræða í sjávarútvegsnefnd um brottkast

athugasemdir um störf þingsins

Uppgjörsaðferðir fjármálafyrirtækja

fyrirspurn

Staða erlends fiskverkafólks

umræður utan dagskrár

Almenn hegningarlög

(fíkniefnabrot)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Frumvarp um kjaramál fiskimanna

athugasemdir um störf þingsins

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frumvarp um kjaramál fiskimanna

athugasemdir um störf þingsins

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða

(innflutningur lifandi sjávardýra)
lagafrumvarp

Könnun á áhrifum fiskmarkaða

þingsályktunartillaga

Veiðar smábáta

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 25 104,32
Flutningsræða 17 46,47
Andsvar 31 45,15
Um fundarstjórn 2 5,38
Grein fyrir atkvæði 3 1,87
Samtals 78 203,19
3,4 klst.