Einar K. Guðfinnsson: ræður


Ræður

Hryðjuverkin í Bandaríkjunum og viðbrögð við þeim, skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Lyfjastofnun

fyrirspurn

Orkukostnaður lögbýla

fyrirspurn

Lífríkið á Hornströndum

fyrirspurn

Erfðafjárskattur

(matsverð fasteigna)
lagafrumvarp

Rekstur vélar Flugmálastjórnar

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla Byggðastofnunar um byggðarlög í sókn og vörn

umræður utan dagskrár

Ummæli sjávarútvegsráðherra á aðalfundi LÍÚ

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Rannsókn kjörbréfs

Hönnun og merkingar hjólreiðabrauta

þingsályktunartillaga

Lagning ljósleiðara

fyrirspurn

Brottkast afla

umræður utan dagskrár

Yfirtaka ríkisins á Orkubúi Vestfjarða

umræður utan dagskrár

Umgengni um nytjastofna sjávar

(brottkast afla)
lagafrumvarp

Verðmæti steinbítskvóta

fyrirspurn

Veiðieftirlitsgjald

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Úthlutun ærgilda til svæða sem eru háð sauðfjárrækt

fyrirspurn

Umræða um frv. um ráðstafanir í ríkisfjármálum

um fundarstjórn

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Rannsóknir á þorskeldi

þingsályktunartillaga

Heildarstefna um uppbyggingu og rekstur meðferðarstofnana

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(handfæraveiðar með dagatakmörkunum)
lagafrumvarp

Málefni Go-fly -- spurningar til samgönguráðherra

um fundarstjórn

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Svæðisútvarp Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Undanþága frá banni við samkeppnishömlum

fyrirspurn

Þróun tengsla Íslands og Evrópusambandsins

umræður utan dagskrár

Umgengni um nytjastofna sjávar

(brottkast afla)
lagafrumvarp

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur

(gjaldtökuheimildir og náttúrustofur)
lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Alþjóðaþingmannasambandið 2001

skýrsla

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

NMT-farsímakerfið

fyrirspurn

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Ástandið í Palestínu

umræður utan dagskrár

Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis

fyrirspurn

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(norsk-íslenski síldarstofninn)
lagafrumvarp

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(norsk-íslenski síldarstofninn)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Heildarstefna um uppbyggingu og rekstur meðferðarstofnana

þingsályktunartillaga

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 34 132,87
Flutningsræða 18 78,22
Andsvar 40 59,12
Grein fyrir atkvæði 8 3,82
Um fundarstjórn 1 2,1
Um atkvæðagreiðslu 1 0,52
Samtals 102 276,65
4,6 klst.