Einar K. Guðfinnsson: ræður


Ræður

Úthlutunarreglur úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Áhrif hvalveiða á ferðaþjónustu hér á landi

fyrirspurn

Staða hinna minni sjávarbyggða

umræður utan dagskrár

Starfslokasamningar við forstjóra Byggðastofnunar

athugasemdir um störf þingsins

Gjald vegna ólögmæts sjávarafla

(rannsóknir og nýsköpun)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(stofnstyrkir, jarðhitaleit)
lagafrumvarp

Afkoma bankanna

umræður utan dagskrár

Stuðningur við byggð og búsetu í Árneshreppi á Ströndum

fyrirspurn

Samþjöppun á fjölmiðlamarkaði

fyrirspurn

Prestaköll og prestsstöður

fyrirspurn

Íslenska táknmálið

lagafrumvarp

Veggjald í Hvalfjarðargöngum

umræður utan dagskrár

Beint millilandaflug frá Akureyri

fyrirspurn

Verklag við fjárlagagerð

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(línuívilnun o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni Landspítala -- háskólasjúkrahúss

athugasemdir um störf þingsins

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(línuívilnun o.fl.)
lagafrumvarp

Förgun úreltra og ónýtra skipa

fyrirspurn

Störf þingnefnda

athugasemdir um störf þingsins

Breytingar á eignarhaldi í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Náttúruverndaráætlun 2004--2008

þingsályktunartillaga

Skýrsla um áhrif hvalveiða á ímynd Íslands sem ferðamannalands

athugasemdir um störf þingsins

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Listasafn Samúels Jónssonar

fyrirspurn

Uppbygging og rekstur meðferðarstofnana

fyrirspurn

Varnir gegn mengun sjávar

(förgun skipa og loftfara)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(reynslulausn fanga)
lagafrumvarp

Nemendafjöldi í framhaldsskólum

athugasemdir um störf þingsins

Evrópska efnahagssvæðið

(ný aðildarríki)
lagafrumvarp

Afplánun íslensks ríkisborgara í Texas

athugasemdir um störf þingsins

Evrópska efnahagssvæðið

(ný aðildarríki)
lagafrumvarp

Alþjóðaþingmannasambandið 2003

skýrsla

Fjarskiptalög og misnotkun netmiðla

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla þingmannamála úr nefndum o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Innköllun varamanna

um fundarstjórn

Stríðsátökin í Írak

athugasemdir um störf þingsins

Ábendingar umboðsmanns Alþingis um skipun í embætti dómara við Hæstarétt

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

um fundarstjórn

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

um fundarstjórn

Fréttir af samskiptum forsætisráðherra og umboðsmanns Alþingis, viðvera ráðherra á þingfundum o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Afgreiðsla sjávarútvegsnefndar á frumvarpi um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Staðan fyrir botni Miðjarðarhafs og viðbrögð íslensku ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Úrskurður forseta um frumvarp um fjölmiðlalög

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 46 190,57
Andsvar 40 57,03
Flutningsræða 5 38,37
Um fundarstjórn 7 17,3
Grein fyrir atkvæði 1 0,98
Um atkvæðagreiðslu 1 0,8
Samtals 100 305,05
5,1 klst.