Einar K. Guðfinnsson: ræður


Ræður

Rannsókn kjörbréfs

Stofnbrautakerfi fyrir hjólreiðar

þingsályktunartillaga

Staðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskattur

(vanskil á vörslufé)
lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(æðarvarp)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(hagsmunir smárra fjárfesta)
lagafrumvarp

Árásir á íslenska starfsmenn utanríkisþjónustunnar í Kabúl í Afganistan

umræður utan dagskrár

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Innrásin í Írak og forsendur fyrir stuðningi íslenskra stjórnvalda

þingsályktunartillaga

Byggð og búseta í Árneshreppi

fyrirspurn

Villinganesvirkjun og Skatastaðavirkjun

fyrirspurn

Notkun risabora við jarðgangagerð

fyrirspurn

Hrun veiðistofna skelfisks og innfjarðarrækju

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í sjónvarpinu

athugasemdir um störf þingsins

Mælendaskrá í athugasemdaumræðu

um fundarstjórn

Upplýsingar um Íraksstríðið

athugasemdir um störf þingsins

Vegagerð og veggjöld

þingsályktunartillaga

Skýrsla iðnaðarráðherra um framkvæmd raforkulaga

skýrsla ráðherra

Fjárhagslegur aðskilnaður í rekstri útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Þróun á lóðaverði

fyrirspurn

Fundir í landbúnaðarnefnd

athugasemdir um störf þingsins

Íslenskir fiskkaupendur

fyrirspurn

Ummæli forsætisráðherra um stuðning við Íraksstríðið

athugasemdir um störf þingsins

Verðbréfaviðskipti

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræða um Tækniháskólann -- veiðar úr loðnustofni

athugasemdir um störf þingsins

Afnám laga um Tækniháskóla Íslands

lagafrumvarp

Flugsamgöngur til Ísafjarðarbæjar

fyrirspurn

Kosningarnar í Írak

umræður utan dagskrár

Flutningur starfa á landsbyggðina

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sala Símans og grunnnetið

athugasemdir um störf þingsins

Alþjóðaþingmannasambandið 2004

skýrsla

Norðurskautsmál 2004

skýrsla

Mælendaskrá í athugasemdum um störf þingsins

um fundarstjórn

Utandagskrárumræða um viðgerð á varðskipum

athugasemdir um störf þingsins

Evrópumál og störf Evrópustefnunefndar

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarlög

(kjördagur, sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Mælendaskrá og umræðuefni í fyrirspurnum

um fundarstjórn

Rannsókn kjörbréfs

Kannanir á viðhorfum til orkufrekrar stóriðju

fyrirspurn

Breyting á ýmsum lögum á orkusviði

(skattskylda orkufyrirtækja, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Jarðgöng í Dýrafirði

fyrirspurn

Jarðgöng til Bolungarvíkur

fyrirspurn

Svar utanríkisráðherra við fyrirspurn um innleiðingu EES-gerða

athugasemdir um störf þingsins

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Frumvarp um afnám fyrningarfrests í kynferðisbrotamálum

athugasemdir um störf þingsins

Fjárframlög til stjórnmálastarfsemi

beiðni um skýrslu

Úrsögn úr þingflokki

tilkynning frá þingmanni

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 38 153,32
Andsvar 29 54,72
Flutningsræða 7 49,2
Um fundarstjórn 4 12,25
Grein fyrir atkvæði 3 2,55
Samtals 81 272,04
4,5 klst.