Einar K. Guðfinnsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Byggðakvóti

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Staðan í sjávarútvegi, kjör sjómanna og fiskvinnslufólks

umræður utan dagskrár

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

(friðun hafsvæða)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald fyrir þorsk og rækju)
lagafrumvarp

Aukinn þorskafli á fiskveiðiárinu 2007/2008

þingsályktunartillaga

Skuldasöfnun í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Árneshreppur

fyrirspurn

Þorskeldi

fyrirspurn

Veiðar í flottroll

fyrirspurn

Uppkaup á jörðum og verndun landbúnaðarlands

umræður utan dagskrár

Fullvinnsla á fiski hérlendis

þingsályktunartillaga

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

lagafrumvarp

Innflutningur dýra

(ákvörðunarvald til yfirdýralæknis)
lagafrumvarp

Eignarhald á jörðum

fyrirspurn

Veiðar Færeyinga innan íslensku fiskveiðilögsögunnar

fyrirspurn

Verksmiðjubú í mjólkurframleiðslu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framkvæmdir á Vestfjarðavegi

fyrirspurn

Viðskipti með aflamark og aflahlutdeild

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(veiðar í atvinnuskyni)
lagafrumvarp

Álit mannréttindanefndar SÞ um íslenska fiskveiðistjórnarkerfið

umræður utan dagskrár

Innflutningur landbúnaðarvara

fyrirspurn

Uppsagnir í fiskvinnslu og atvinnuöryggi í sjávarbyggðum

umræður utan dagskrár

Matvæli

(EES-reglur, rekjanleiki umbúða)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(brottfall laganna og ný heildarlög)
lagafrumvarp

Loðnuveiði og úthafsrækjuveiðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ísland á innri markaði Evrópu

skýrsla

Umræða um þorsk í útrýmingarhættu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Uppsagnir í fiskvinnslu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hugmyndir um uppkaup á mjólkurkvóta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framtíðarstuðningur stjórnvalda við hefðbundinn landbúnað

umræður utan dagskrár

Mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar

störf þingsins

Hækkandi áburðarverð og framleiðsla köfnunarefnisáburðar

fyrirspurn

Stöðvun loðnuveiða og hafrannsóknir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Úthlutun byggðakvóta

umræður utan dagskrár

Útflutningur á óunnum fiski

fyrirspurn

Veiðar í flottroll

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áhrif af samdrætti í þorskveiðum

fyrirspurn

Lífrænn landbúnaður

óundirbúinn fyrirspurnatími

Endurskoðun úthlutunar á þorskkvóta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kræklingarækt

fyrirspurn

Álit mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna um fiskveiðistjórnarkerfið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Rannsóknir og stofnstærðarmat Hafrannsóknastofnunarinnar

umræður utan dagskrár

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ráðstöfun andvirðis vatnsréttinda kristfjárjarðanna Merkis og Arnarhóls

lagafrumvarp

Margfeldisáhrif sjávarútvegs í þjóðarbúskapnum

fyrirspurn

Fjárfesting erlendra aðila í sjávarútvegi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Rækjuveiðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skyndilokanir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hvalveiðar og ímynd Íslands

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fiskeldi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flutningur stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði o.fl. til Fiskistofu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fiskræktarsjóður

(hlutverk og staða sjóðsins)
lagafrumvarp

Niðurstöður vorralls Hafrannsóknastofnunar

umræður utan dagskrár

Frumvarp um matvæli

óundirbúinn fyrirspurnatími

Endurskoðun kvótakerfisins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Erfðabreytt matvæli

fyrirspurn

Viðbrögð við áliti mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

fyrirspurn

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við áliti mannréttindanefndar SÞ

um fundarstjórn

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við áliti mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

umræður utan dagskrár

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Svar frá mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða landbúnaðarins og matvælaframleiðslu

umræður utan dagskrár

Umhverfismerki fyrir ábyrgar fiskveiðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 64 154,83
Flutningsræða 21 105,62
Svar 26 83,12
Andsvar 36 58,8
Samtals 147 402,37
6,7 klst.