Einar K. Guðfinnsson: ræður


Ræður

Aðgerðir til aðstoðar bændum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Frumvarp um matvæli

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða sjávarútvegsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Meðafli við síldveiðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Þorskeldi

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(aukin heimild til flutnings aflamarks milli ára)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(útflutningur óunnins afla)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Umgengni um nytjastofna sjávar

(útflutningur óunnins afla)
lagafrumvarp

Búnaðargjald

(nýr staðall um atvinnugreinaflokkun)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um áframeldi og krókaaflahlutdeild)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(útflutningur óunnins afla)
lagafrumvarp

Niðurfelling skulda sjávarútvegsfyrirtækja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Staða efnahagsmála og horfur á vinnumarkaði, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stefna ríkisstjórnarinnar, skýrsla forsrh.

stefnuræða forsætisráðherra

Hvalveiðar

umræður utan dagskrár

Athugasemdir frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum -- aðild að ESB

störf þingsins

Mál á dagskrá

um fundarstjórn

Staða landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Endurreisn efnahagslífsins

umræður utan dagskrár

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl.

(útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Lánveitingar bankanna til eigenda, málþóf o.fl.

störf þingsins

Útboð í vegagerð

óundirbúinn fyrirspurnatími

Bjargráðasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Álit Samkeppniseftirlitsins um Bændasamtökin

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skýrsla um afhendingaröryggi orku á Vestfjörðum

fyrirspurn

Stuðningur við íslenskan landbúnað

fyrirspurn

Efling kræklingaræktar

fyrirspurn

Samningur um siglingar yfir Breiðafjörð

fyrirspurn

Staða fjármálafyrirtækja

tilkynning

ESB-aðild -- álver í Helguvík -- sparnaður í heilbrigðiskerfinu -- verðhjöðnun

störf þingsins

Afgreiðsla þingmála o.fl.

um fundarstjórn

Listamannalaun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræða um utanríkismál

um fundarstjórn

Listamannalaun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leiðtogafundur NATO -- stjórnlagaþing -- atvinnumál námsmanna

störf þingsins

Umræða um dagskrármál

um fundarstjórn

Áhrif gjaldeyrishafta á samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Svör ráðherra í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 45 190,1
Andsvar 41 77,07
Flutningsræða 8 33,3
Um fundarstjórn 4 4,02
Um atkvæðagreiðslu 1 0,52
Samtals 99 305,01
5,1 klst.