Einar K. Guðfinnsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara)
lagafrumvarp

Svör ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Staðan í makrílviðræðunum

umræður utan dagskrár

Stefnumótandi byggðaáætlun 2010--2013

þingsályktunartillaga

Skilaskylda á ferskum matvörum

þingsályktunartillaga

Gerð samninga um gagnkvæma vernd fjárfestinga

þingsályktunartillaga

Efnahagur Byggðastofnunar

fyrirspurn

Flug til Grænlands um Ísafjarðarflugvöll

þingsályktunartillaga

Afnám aflamarks í rækju

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áform um breytingar á fiskveiðistjórnarlöggjöfinni

umræður utan dagskrár

Úthafsrækjuveiðar og svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Efnahagsáætlun Íslands og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

fyrirspurn

Reykjavíkurflugvöllur

fyrirspurn

Áframhaldandi samstarf við AGS -- gagnaver -- kostnaður við þjóðfund o.fl.

störf þingsins

Fjarskipti

(fjarskiptaáætlun, stjórnun, úthlutun tíðna o.fl.)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að stuðla að sátt við heimilin

þingsályktunartillaga

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðlögunar- og viðræðuferli Íslands og Evrópusambandsins

þingsályktunartillaga

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Fjármálafyrirtæki

(ákvæði um slitameðferð og gjaldþrotaskipti)
lagafrumvarp

Skeldýrarækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Safnliðir á fjárlögum -- vinnulag í nefndum -- ESB -- Icesave o.fl.

störf þingsins

Svör ráðherra við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Dómstólar

(fjölgun dómara)
lagafrumvarp

Úttekt á samkeppnissjóðum á sviði vísinda og rannsókna

fyrirspurn

Lánshæfismat Íslands -- sameining sjúkrahúsa -- afgreiðsla fjárlaga o.fl.

störf þingsins

Mótgreiðsluframlag ríkisins í Lífeyrissjóð bænda

umræður utan dagskrár

Stjórnarráð Íslands

(breyting ýmissa laga vegna sameiningar ráðuneyta)
lagafrumvarp

Stjórn vatnamála

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(sjúkdómatryggingar)
lagafrumvarp

Skortur á heimilislæknum -- gagnaver -- efnahagsspár o.fl.

störf þingsins

Atvinnuleysistryggingar og málefni aldraðra

(lengra bótatímabil o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Birting upplýsinga í ævisögu -- leiðrétting ummæla -- samspil menntamála og atvinnumála o.fl.

störf þingsins

Makríldeila við Noreg og ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Kynning fjárlagafrumvarps í stjórnarflokkunum -- nefndarfundur vegna söluferlis Sjóvár -- veggjöld o.fl.

störf þingsins

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ályktun hollenska þingsins um hvalveiðar Íslendinga

um fundarstjórn

Úrskurður Hæstaréttar um stjórnlagaþing -- íslenskur landbúnaður og ESB -- öryggismál þingsins

störf þingsins

Virðisaukaskattur

(endurgreiðsla skatts af refa- og minkaveiðum)
lagafrumvarp

Svör sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra við spurningum ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framkvæmd kosningar til stjórnlagaþings, munnleg skýrsla innanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Útflutningur hrossa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða innanlandsflugs

umræður utan dagskrár

Undirbúningur og framkvæmd náttúruverndaráætlunar

fyrirspurn

Umhverfisstefna

fyrirspurn

Evrópusambandið og stöðvun hvalveiða

fyrirspurn

Sala fyrirtækja í almannaeigu -- Íbúðalánasjóður -- Læknavaktin o.fl.

störf þingsins

Aðildarviðræður við ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Störf í þágu þjóðar -- málefni grunnskólans -- skipulagsmál sveitarfélaga o.fl.

störf þingsins

Neysluviðmið

umræður utan dagskrár

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu

(afturköllun umsóknar)
þingsályktunartillaga

Verðhækkanir í landbúnaði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Virðisaukaskattur

(endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum)
lagafrumvarp

Lækkun flutningskostnaðar

fyrirspurn

Gagnaver -- kosning landskjörstjórnar -- eldsneytisverð og flutningskostnaður o.fl.

störf þingsins

Þingsályktunartillaga um skipun stjórnlagaráðs

um fundarstjórn

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Gerð samninga um gagnkvæma vernd fjárfestinga

þingsályktunartillaga

Flug til Grænlands um Ísafjarðarflugvöll

þingsályktunartillaga

Kjarasamningar, atvinnumál, efnahagsmál

störf þingsins

Endurskoðun laga um stjórn fiskveiða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Svör ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Staða ríkisstjórnarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framtíð sparisjóðanna

umræður utan dagskrár

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Álversframkvæmdir í Helguvík

fyrirspurn

Skuldamál lítilla og meðalstórra fyrirtækja

fyrirspurn

Aðkoma ríkisstjórnarinnar að kjarasamningum -- sanngirnisbætur -- styrkir til stjórnmálaflokka o.fl.

störf þingsins

Landlæknir og lýðheilsa

(sameining stofnana)
lagafrumvarp

Framtíð Reykjavíkurflugvallar

umræður utan dagskrár

Uppbygging á Vestfjarðavegi

(veglagning út með Þorskafirði um Teigsskóg)
lagafrumvarp

Lækkun húshitunarkostnaðar og jöfnun flutningskostnaðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

fyrirspurn

Fækkun bænda

fyrirspurn

Þjónusta dýralækna

fyrirspurn

Raforkuöryggi á Vestfjörðum

fyrirspurn

Kaup á nýrri þyrlu

fyrirspurn

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara)
lagafrumvarp

Flutningur Landhelgisgæslunnar -- fundur nefndar þingmanna og Evrópuþingsins o.fl.

störf þingsins

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Landsdómur

(kjörtímabil dómara)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landsdómur

(kjörtímabil dómara)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heildarendurskoðun á Stjórnarráði Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kostnaður við kjarasamninga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins

(afnám greiðslumiðlunar, innheimta félagsgjalda)
lagafrumvarp

Fundur Evrópuþingmanna og alþingismanna -- ummæli þingmanns í fjölmiðlum -- kjarasamningar o.fl.

störf þingsins

Íslensk matvælaframleiðsla og matvælagerð

umræður utan dagskrár

Uppbygging Vestfjarðavegar

fyrirspurn

Schengen-samstarfið

fyrirspurn

Niðurstaða kærunefndar jafnréttismála og rýnihóps

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða minni og meðalstórra fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Lækkun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Beiðni um opinn nefndarfund

um fundarstjórn

Byggðastofnun

(ársfundur og stjórnarmenn)
lagafrumvarp

Umhverfismengun frá fyrirtækjum -- umræða um stjórn fiskveiða -- koma hvítabjarna o.fl.

störf þingsins

Svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 102/2010 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn

(almenn þjónusta)
þingsályktunartillaga

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Formsatriði við framlagningu frumvarpa

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra -- framlagning frumvarpa fyrir sumarhlé

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vinna við frumvarp um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Afgreiðsla frumvarps um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Endurskoðun aflareglu við fiskveiðar

fyrirspurn

Rekstrarstaða sauðfjárræktenda og mjólkurframleiðenda

fyrirspurn

Umhverfismat á Vestfjarðarvegi

fyrirspurn

Skeldýrarækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(framlengdur frestur vegna öskufalls og díoxínmengunar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Landhelgisgæslan -- uppbygging á Grímsstöðum á Fjöllum o.fl.

störf þingsins

Matvælaöryggi og tollamál

umræður utan dagskrár

Gjaldeyrismál og tollalög

(reglur um gjaldeyrishöft)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Málfrelsi þingmanna -- Magma-málið

um fundarstjórn

Beiðni um opinn nefndarfund

um fundarstjórn

Vatnalög

(brottfall laga frá 2006 o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staðan í viðræðum við Evrópusambandið í landbúnaðar- og sjávarútvegsmálum

umræður utan dagskrár

Viðvera ráðherra við umræður

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 148 741,33
Andsvar 162 249,57
Flutningsræða 13 80,03
Grein fyrir atkvæði 19 17,03
Um fundarstjórn 14 15,9
Um atkvæðagreiðslu 6 5,82
Samtals 362 1109,68
18,5 klst.