Einar K. Guðfinnsson: ræður


Ræður

Fækkun sparisjóða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eignarhald útlendinga í sjávarútvegi -- orð fjármálaráðherra hjá BBC -- aðgerðir NATO í Líbíu o.fl.

störf þingsins

Dýravernd

sérstök umræða

Auglýsing Háskóla Íslands um stöðu prófessors

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðfesting aðalskipulags

fyrirspurn

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara)
lagafrumvarp

Reglur um skilaskyldu á ferskum matvörum

þingsályktunartillaga

Matvæli

(takmörkun á gildissviði laganna, reglugerðarheimild, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 1. nóvember

Umræður um störf þingsins 2. nóvember

Grunnskólar

(tímabundin skerðing kennslutíma)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum)
lagafrumvarp

Varnarmálalög og lög um tekjustofna sveitarfélaga

(fasteignaskattur af ratsjárstöðvum)
lagafrumvarp

Aukaframlag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga

sérstök umræða

Aðgerðir til að endurreisa íslenskt efnahagslíf

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 9. nóvember

Vestfjarðavegur 60

sérstök umræða

Lengd þingfundar og umræða um fjáraukalög

um fundarstjórn

Ummæli um "óhreint fé" í bankakerfinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gjaldeyrishöft

óundirbúinn fyrirspurnatími

Jöfnun kostnaðar við húshitun

fyrirspurn

Virkjanir í Blöndu

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 15. nóvember

Framtíð sparisjóðakerfisins

sérstök umræða

Vegagerð á Vestfjarðavegi

fyrirspurn

Strandveiðar

fyrirspurn

Náttúruverndaráætlanir

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 29. nóvember

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Stuðningur við sjávarútvegsráðherra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 2. desember

Umræður um störf þingsins 6. desember

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 8. desember

Byggðastofnun

(takmörkun kæruheimildar)
lagafrumvarp

Svæðisbundin flutningsjöfnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Refsiaðgerðir ESB vegna makrílveiða Íslendinga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjársýsluskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Raforkulög

(hækkun raforkueftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(hljóðritanir ríkisstjórnarfunda)
lagafrumvarp

Landsvirkjun o.fl.

(eigendaábyrgðir, eignarhald Landsnets hf. og frestun fyrirtækjaaðskilnaðar)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 18. janúar

Staða dýralæknisþjónustu um land allt

sérstök umræða

Samgönguáætlun 2011--2022

þingsályktunartillaga

Afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra

þingsályktunartillaga

Rammaáætlun í virkjunarmálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða kjarasamninga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Snjómokstur

fyrirspurn

Mælingar á dilkakjöti og beitarrannsóknir í Skutulsfirði

fyrirspurn

Lækkun fasteignaskulda hjá Íbúðalánasjóði

fyrirspurn

Heilsufarsmælingar í Skutulsfirði

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 31. janúar

Matvæli

(heimildir Matvælastofnunar, kærufrestur, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 1. febrúar

Samgönguáætlun 2011--2022

þingsályktunartillaga

Tólf ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2011--2022

þingsályktunartillaga

Ályktun utanríkisnefndar ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áhrif banns við formerkingum á verðlag

fyrirspurn

Fækkun refs og minks

fyrirspurn

Mengunarmælingar í Skutulsfirði

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 14. febrúar

Heildstæð orkustefna fyrir Ísland

skýrsla

Hæstaréttardómur um endurreikning gengistryggðra lána

um fundarstjórn

Framtíð innanlandsflugsins

sérstök umræða

Staða lífeyrissjóðanna, munnleg skýrsla fjármálaráðherra

skýrsla ráðherra

Breytingartillaga og kostnaðarmat við 6. mál

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 22. febrúar

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög

(úthlutun tollkvóta)
lagafrumvarp

Matvæli

(reglugerð um merkingu matvæla)
lagafrumvarp

Fundur með sveitarstjórnarmönnum í Norðurlandi vestra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Matvæli

(reglugerð um merkingu matvæla)
lagafrumvarp

Hlutfall skatta og gjalda til ríkissjóðs af útsöluverði bensíns og dísilolíu

fyrirspurn

Þróun raforkuverðs

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 29. febrúar

Afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra

þingsályktunartillaga

Viðbrögð eftirlitsstofnana og ráðuneytis við dómi Hæstaréttar um gjaldeyrislán

sérstök umræða

Gjaldeyrismál

(hertar reglur um fjármagnsflutninga)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 14. mars

Efling græna hagkerfisins á Íslandi

þingsályktunartillaga

Makríldeilan við ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Efling græna hagkerfisins á Íslandi

þingsályktunartillaga

Viðvera ráðherra við umræðu

um fundarstjórn

Náttúruvernd

(akstur utan vega o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 21. mars

Afleiðingar veiðileyfagjalds

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Aðgerðir til lækkunar á húshitunarkostnaði

fyrirspurn

Prófessorsstaða tengd nafni Jóns Sigurðssonar

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 17. apríl

Framlagning stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Ummæli ráðherra um breytingar á Stjórnarráðinu

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Breytingar á Stjórnarráðinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 25. apríl

Matvæli

(takmörkun á gildissviði laganna, reglugerðarheimild, EES-reglur)
lagafrumvarp

Lögreglulög

(fækkun umdæma o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 26. apríl

Skipulag haf- og strandsvæða

fyrirspurn

Neytendalán

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(stofnstyrkir, frádráttarákvæði)
lagafrumvarp

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 3. maí

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Endurskoðun fiskveiðilöggjafarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(stofnstyrkir, frádráttarákvæði)
lagafrumvarp

Upprunaábyrgð á raforku

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Afbr. skv. 3. mgr. 37. gr. þingskapa

afbrigði um dagskrármál

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Fjármálafyrirtæki

(sparisjóðir)
lagafrumvarp

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

(reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA)
þingsályktunartillaga

Forsendur fjárfestingaráætlunar 2013--2015

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði

lagafrumvarp

Matvæli

(heimildir Matvælastofnunar, kærufrestur, EES-reglur)
lagafrumvarp

Veiðigjald og eignir Landsbankans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um veiðigjöld og frumvarp um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(hesthús)
lagafrumvarp

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um veiðigjöld og sjómannadagurinn

um fundarstjórn

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samþjöppun á fjármálamarkaði

sérstök umræða

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 6. júní

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mótmæli útgerðarinnar gegn breytingum á stjórn fiskveiða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra við umræðu um veiðigjöld

um fundarstjórn

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra og nefndarmanna við umræðuna

um fundarstjórn

Stefna um beina erlenda fjárfestingu

þingsályktunartillaga

Fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 13. júní

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Peningamálastefna Seðlabankans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 15. júní

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Matvæli

(heimildir Matvælastofnunar, kærufrestur, EES-reglur)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(stofnstyrkir, frádráttarákvæði)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

um fundarstjórn

Innheimtulög

(vörslusviptingar innheimtuaðila)
lagafrumvarp

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(Íbúðalánasjóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(sparisjóðir)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(stofnstyrkir, frádráttarákvæði)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(sparisjóðir)
lagafrumvarp

Fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014

þingsályktunartillaga

Samgönguáætlun 2011--2022

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

(undanþágur, endurgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 158 856,7
Andsvar 201 350,97
Flutningsræða 33 192,47
Um atkvæðagreiðslu 14 15,82
Grein fyrir atkvæði 16 14,7
Um fundarstjórn 11 13,45
Samtals 433 1444,11
24,1 klst.