Einar K. Guðfinnsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2013

lagafrumvarp

Launamál heilbrigðisstarfsmanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Raforkumál á Norðurlandi

sérstök umræða

Málefni innflytjenda

(stjórnsýsla, Fjölmenningarsetur, innflytjendaráð o.fl.)
lagafrumvarp

Barnaverndarlög

(frestun tilfærslu heimila og stofnana fyrir börn)
lagafrumvarp

Sala á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(söluheimild og reglur um söluferli)
lagafrumvarp

Vernd og orkunýting landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Lögreglulög

(fækkun umdæma o.fl.)
lagafrumvarp

Fjögurra ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2011--2014

þingsályktunartillaga

Tólf ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2011--2022

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verndar- og orkunýtingaráætlun

(flokkun virkjunarkosta og gerð orkunýtingaráætlunar)
lagafrumvarp

Staða ferðaþjónustunnar

sérstök umræða

Kosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórna

(aðstoð við atkvæðagreiðslu)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum)
lagafrumvarp

Byggðastofnun

(takmörkun kæruheimildar)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 17. október

Endurmat á aðildarumsókn að ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Barnaverndarlög

(frestun tilfærslu heimila og stofnana fyrir börn)
lagafrumvarp

Stjórnarskrármál

sérstök umræða

Trúnaður í störfum nefnda

um fundarstjórn

Aflaregla

fyrirspurn

Matsáætlun vegna framkvæmda á Vestfjarðavegi 60

fyrirspurn

Framkvæmd þingsályktunar um flug til Grænlands

fyrirspurn

Afleiðingar óveðursins á Norður- og Norðausturlandi í september

sérstök umræða

Málefni innflytjenda

(stjórnsýsla, Fjölmenningarsetur, innflytjendaráð o.fl.)
lagafrumvarp

Afleiðingar veiðigjaldsins

sérstök umræða

Kjaramál aldraðra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru

(framleiðsla og dreifing áburðar o.fl.)
lagafrumvarp

Aukin áhrif Íslands á ákvarðanir á vettvangi Evrópusamstarfs

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 14. nóvember

Farsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefna ASÍ vegna skattlagningar lífeyrisréttinda

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjáraukalög 2012

lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(útreikningur fjárhæða, fjármögnun niðurgreiðslna)
lagafrumvarp

Breytt framtíðarskipan refaveiða á Íslandi

þingsályktunartillaga

Farsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 20. nóvember

Stjórnarskipunarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjögurra ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2011--2014

þingsályktunartillaga

Tólf ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2011--2022

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2013

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2013

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Þingmannamál um vernd og orkunýtingu landsvæða

um fundarstjórn

Vernd og orkunýting landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Viðvera ráðherra og framsögumanns máls

um fundarstjórn

Vernd og orkunýting landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 13. desember

Vernd og orkunýting landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 18. desember

Lækningatæki

(aukið eftirlit, skráning o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 19. desember

Lækningatæki

(aukið eftirlit, skráning o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar o.fl.

(greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði, frestun)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Svæðisbundin flutningsjöfnun

(gildistími og framkvæmd styrkveitinga)
lagafrumvarp

Búnaðarlög og framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(leiðbeiningarþjónusta, búvörusamningar o.fl.)
lagafrumvarp

Tillaga um frestun viðræðna við ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög

(úthlutun tollkvóta og fóðursjóður)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög

(úthlutun tollkvóta og fóðursjóður)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(hækkun greiðslna og lenging)
lagafrumvarp

Vernd og orkunýting landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Innanlandsflug

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 15. janúar

Umræður um störf þingsins 16. janúar

Úthlutun aflamarks í ýsu á þessu fiskveiðiári

sérstök umræða

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins

(afnám greiðslumiðlunar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(stærðarmörk krókaaflamarksbáta, strandveiðar)
lagafrumvarp

Orð forsætisráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

Framkvæmdaáætlun í barnavernd til 2014

þingsályktunartillaga

Opinber störf á landsbyggðinni

óundirbúinn fyrirspurnatími

Rannsókn samgönguslysa

lagafrumvarp

Málefni barna og ungmenna með tal- og málþroskaröskun

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 23. janúar

Raforku-, fjarskipta- og samgöngumál Vestfirðinga

sérstök umræða

Rannsókn samgönguslysa

lagafrumvarp

Byggðastofnun

(takmörkun kæruheimildar)
lagafrumvarp

Fundarboð í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Olíuleit á Drekasvæðinu

sérstök umræða

Samkeppni á bankamarkaði

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða sparisjóðanna

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 13. febrúar

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Fundur í atvinnuveganefnd um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kostnaður við samninga hjúkrunarfræðinga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Umræður um störf þingsins 15. febrúar

Stjórnarskipunarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vinnubrögð í atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Lyfjalög

(lyfjablandað fóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi

(afnám heimildar til að veita stofnfjárstyrki)
lagafrumvarp

Síldardauði í Kolgrafafirði

sérstök umræða

Lyfjalög

(lyfjablandað fóður, EES-reglur)
lagafrumvarp

Ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi

(afnám heimildar til að veita stofnfjárstyrki)
lagafrumvarp

Fundur með sveitarstjórnarmönnum á Norðurlandi vestra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Rannsókn samgönguslysa

lagafrumvarp

Vegurinn um Súðavíkurhlíð

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 7. mars

Lífeyrisréttindi almannatrygginga og félagslegur stuðningur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun í barnavernd til 2014

þingsályktunartillaga

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Tollalög o.fl.

(dreifing gjalddaga)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun í barnavernd til 2014

þingsályktunartillaga

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingarheimildir)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 13. mars

Boðuð gjaldskrárhækkun Íslandspósts

fyrirspurn

Framgangur þingsályktunar um bætta heilbrigðisþjónustu og heilbrigði ungs fólks

fyrirspurn

Ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi

(afnám heimildar til að veita stofnfjárstyrki)
lagafrumvarp

Opinberir háskólar

(landbúnaðarháskólar og samstarf opinberra háskóla)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(tímabundið ákvæði um breytingu á stjórnarskrá)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 22. mars

Umræða um dagskrármál og störf þingsins

um fundarstjórn

Velferð dýra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(kyntar veitur)
lagafrumvarp

Velferð dýra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Opinberir háskólar

(landbúnaðarháskólar og samstarf opinberra háskóla)
lagafrumvarp

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins

(afnám greiðslumiðlunar)
lagafrumvarp

Opinberir háskólar

(landbúnaðarháskólar og samstarf opinberra háskóla)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 137 939,87
Andsvar 177 339,95
Flutningsræða 5 44,8
Grein fyrir atkvæði 34 32,82
Um atkvæðagreiðslu 19 22
Um fundarstjórn 5 5,92
Samtals 377 1385,36
23,1 klst.