Einar K. Guðfinnsson: ræður


Ræður

Minning Hreggviðs Jónssonar

Kosning kjörbréfanefndar

þingsetning

Drengskaparheit unnin

þingsetning

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Tilkynning um stefnuræðu forsætisráðherra

tilkynningar forseta

Tilkynning um stjórnir þingflokka

tilkynningar forseta

Afbrigði um sætahlutun

afbrigði um dagskrármál

Tilkynning um stefnuræðu forsætisráðherra

tilkynningar forseta

Undirritun drengskaparheits

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(virðisaukaskattur á ferðaþjónustu)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Fyrirkomulag umræðu og lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Vísun skýrslna til nefndar

tilkynningar forseta

Kvenréttindadagurinn

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ummæli í störfum þingsins og framhald sumarþings

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Málefni ferðaþjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárfestingaráætlun fyrri ríkisstjórnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu

(val stjórnarmanna)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Umræður um störf þingsins 25. júní

Vanhæfni þingmanna til að fjalla um mál

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 26. júní

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 27. júní

Eftirlit bandarískra stjórnvalda með íslenskum borgurum

sérstök umræða

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Samkomulag um þinglok

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Þingsköp Alþingis

(samkomudagur Alþingis haustið 2013)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Dagskrártillaga

tilkynningar forseta

Veiðigjöld

(innheimta veiðigjalda, sérstakt veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Kosning níu manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins, fjölmiðils í almannaþágu, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. nýsamþykktum lögum um breytingu á 9. gr. laga nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu

kosningar

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Störf ríkisstjórnarinnar, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Vísun skýrslna Ríkisendurskoðunar til nefnda

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Evrópumál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Umfjöllun nefnda um skýrslu um Íbúðalánasjóð

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Hagstofa Íslands

(upplýsingar um fjárhagsmálefni)
lagafrumvarp

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Mannaskipti í nefndum

tilkynningar forseta

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 85 52,72
Samtals 85 52,72