Einar K. Guðfinnsson: ræður


Ræður

Ávarp forseta Alþingis

þingsetning

Mannabreytingar í alþjóðanefndum

tilkynningar forseta

Tilkynning um stefnuræðu forsætisráðherra

tilkynningar forseta

Afbrigði um sætaúthlutun

þingsetning

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fyrirkomulag fjárlagaumræðu

tilkynningar forseta

Fyrirkomulag fjárlagaumræðu

tilkynningar forseta

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 9. október

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Vísun skýrslu Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Breyting á starfsáætlun

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 16. október

Rannsókn á ákvörðunum stjórnvalda vegna innstæðna Landsbanka Íslands á Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Bætt ímynd Alþingis á samfélagsmiðlum

þingsályktunartillaga

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Ósk um fund í fjárlaganefnd

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 6. nóvember

Formennska Íslands í Norrænu ráðherranefndinni 2014, munnleg skýrsla samstarfsráðherra Norðurlanda

skýrsla ráðherra

Upplýsingar um friðlýsingu Norðlingaöldu

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Fækkun sjúkrabifreiða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjarvera umhverfisráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi, sbr. ályktun Alþingis nr. 1/142, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Beiðni þingmanna um upplýsingar

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 12. nóvember

Umræður um störf þingsins 13. nóvember

Ummæli þingmanns um þróunaraðstoð

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tengivegir og einbreiðar brýr

fyrirspurn

Síldardauðinn í Kolgrafafirði og viðbrögð stjórnvalda, munnleg skýrsla umhverfis- og auðlindaráðherra

skýrsla ráðherra

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Vísun skýrslna til nefndar

tilkynningar forseta

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Matvælastofnun

beiðni um umfjöllun

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Virðisaukaskattur

(endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum)
lagafrumvarp

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Kynning á tillögum ríkisstjórnarinnar fyrir stjórnarandstöðuna

um fundarstjórn

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 3. desember

Þingstörfin fram undan

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Starfsmannamál RÚV

sérstök umræða

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Breytingartillögur við fjárlagafrumvarpið

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 11. desember

Dagskrá fundarins og afgreiðsla mála fyrir jól

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014

(verðlagsbreytingar o.fl.)
lagafrumvarp

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014

(verðlagsbreytingar o.fl.)
lagafrumvarp

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Trúnaður á tillögum fjárlaganefndar

um fundarstjórn

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tekjuaðgerðir fjárlagafrumvarps 2014

(tekjuskattur, virðisaukaskattur, skattar á fjármálafyrirtæki o.fl.)
lagafrumvarp

Verslanaskrár, firmu og prókúruumboð, sameignarfélög og fyrirtækjaskrá

(flutningur firmaskrár)
lagafrumvarp

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014

(verðlagsbreytingar o.fl.)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Ferðamálastofu

beiðni um umfjöllun

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða verndarflokks rammaáætlunar

sérstök umræða

Endurskoðuð þingmálaskrá

tilkynningar forseta

Stefnumótandi byggðaáætlun 2014--2017

þingsályktunartillaga

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Innflutningur á landbúnaðarafurðum

sérstök umræða

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um embættismenn nefnda

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Fiskistofa og vinnubrögð stofnunarinnar

sérstök umræða

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Hátt vöruverð og málefni smásöluverslunar

sérstök umræða

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðvera íslenskra ráðherra á vetrarólympíuleikunum

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 12. febrúar

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðkoma einkaaðila að Leifsstöð

óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Mannabreyting í nefnd

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Stjórnartillaga um slit aðildarviðræðna við ESB

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Úrskurður forseta um stjórnartillögu

tilkynningar forseta

Úrskurður forseta um stjórnartillögu

um fundarstjórn

Umræður um dagskrármál fundarins

um fundarstjórn

Viðbrögð forsætisnefndar við erindum þingmanna um stjórnartillögu

um fundarstjórn

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Dráttur á svari við fyrirspurn

um fundarstjórn

Dagskrártillaga

tilkynningar forseta

Meðferð utanríkismálanefndar á skýrslu um ESB

um fundarstjórn

Orðbragð og framkoma í þingsal

tilkynningar forseta

Umræða um skýrslu utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Dagskrá fundarins og kvöldfundir

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Kosningaloforð Sjálfstæðisflokksins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Beiðni um fund forseta með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

þingsályktunartillaga

Minning Matthíasar Bjarnasonar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Fundur forseta með formönnum þingflokka

tilkynningar forseta

Fundur forseta með formönnum þingflokka o.fl.

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Samkomulag um þingstörf

óundirbúinn fyrirspurnatími

Beiðni um hlé á þingfundi

um fundarstjórn

Tilraunir til að ná samkomulagi um þingstörf

um fundarstjórn

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fjarvera ráðherra Sjálfstæðisflokksins

um fundarstjórn

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Vísun skýrslna til nefndar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

þingsályktunartillaga

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Starfsáætlun þingsins o.fl.

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 19. mars

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga og eftirlit ríkisins

beiðni um umfjöllun

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 26. mars

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um Íbúðalánasjóð o.fl.

álit nefndar

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Framsaga fyrir skuldaleiðréttingarmálum

um fundarstjórn

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Framlagning stjórnartillögu samkvæmt 6. mgr. 25. gr. þingskapa

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 1. apríl

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Vísun skýrslna Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 8. apríl

Ríkisendurskoðandi og ríkisendurskoðun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Skýrsla rannsóknarnefndar um fall sparisjóðanna

tilkynningar forseta

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um rannsókn á aðdraganda og orsökum erfiðleika og falls sparisjóðanna

munnleg skýrsla þingmanns

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrártillögu

tilkynningar forseta

1000. þingskjalið

tilkynningar forseta

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Lokun fiskvinnslunnar Vísis á Húsavík og Djúpavogi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Fyrirspurn um lekamálið í innanríkisráðuneytinu

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Lekamálið í innanríkisráðuneytinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gjaldskrárlækkanir o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Svör við munnlegum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Ræðustóll Alþingis

tilkynningar forseta

Frestun verkfallsaðgerða Flugvirkjafélags Íslands gegn Icelandair

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 350 154,98
Andsvar 5 9,73
Flutningsræða 1 5,88
Samtals 356 170,59
2,8 klst.