Einar K. Guðfinnsson: ræður


Ræður

Forseti Íslands setur þingið

þingsetning

Minning Vilhjálms Hjálmarssonar

Ávarp forseta Alþingis

þingsetning

Afsal þingmennsku

tilkynningar forseta

Afsal varaþingmennsku

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um útbýtingu

tilkynningar forseta

Tilkynning um stjórn þingflokks

tilkynningar forseta

Tilkynning um mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Tilkynning um stefnuræðu forsætisráðherra

tilkynningar forseta

Afbrigði um sætaúthlutun

þingsetning

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Alþjóðlegi lýðræðisdagurinn

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 17. september

Vísun skýrslu Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Vísun álita umboðsmanns Alþingis til nefndar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Staða kvenna í landbúnaði og tengdum greinum

beiðni um skýrslu

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Framhald umræðu um frumvarp um verslun með áfengi

um fundarstjórn

Mannabreytingar í nefnd

tilkynningar forseta

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Mannabreytingar í nefnd

tilkynningar forseta

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Þingstörf fram undan

um fundarstjórn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 22. október

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Visthönnun vöru sem notar orku

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsókn kjörbréfs

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Yfirstjórn vísinda og háskóla

fyrirspurn

Dráttur á svari við fyrirspurn

um fundarstjórn

Orð formanns umhverfis- og samgöngunefndar

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Breyting á starfsáætlun

tilkynningar forseta

Vísun máls til nefndar

tilkynningar forseta

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræða um skuldaleiðréttinguna

um fundarstjórn

Vísun máls til nefndar

tilkynningar forseta

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Vísun skýrslna Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Mælendaskrá í umræðu um störf þingsins

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 12. nóvember

Skuldaleiðrétting, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Fjarvera forsætisráðherra í umræðu um skuldaleiðréttingu

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjarvera forsætisráðherra í umræðu um skuldaleiðréttingu

um fundarstjórn

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Vísun máls til nefndar

tilkynningar forseta

Afgreiðsla rammaáætlunar úr atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Afgreiðsla rammaáætlunar úr atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Beiðni um fund með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Framlagning breytingartillögu við rammaáætlun

tilkynningar forseta

Niðurstaða fundar forseta með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Rannsókn kjörbréfs

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 4. desember

Breyting á ríkisstjórn

tilkynning frá ríkisstjórninni

Afturköllun þingmála

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Mælendaskrá í umræðu um störf þingsins

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Fangaflutningar Bandaríkjamanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Minning Tómasar Árnasonar

Ávarp forseta

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Stjórn þingflokks

tilkynningar forseta

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Háspennulögn yfir Sprengisand

óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Mannabreyting í nefnd

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Breytingartillaga atvinnuveganefndar við rammaáætlun

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Niðurstaða fundar forseta og þingflokksformanna

tilkynningar forseta

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Kosning níu manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins, fjölmiðils í almannaþágu, til eins árs, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu

kosningar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 27. janúar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 28. janúar

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Jöfnun húshitunarkostnaðar

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 4. febrúar

Náttúrupassi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kostnaðarmat með frumvörpum

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Notkun á tölvum og spjaldtölvum í þingsal

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Minning Ásgeirs Hannesar Eiríkssonar

Umræður um störf þingsins 17. febrúar

Vísun máls til nefndar

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Framhald umræðu um raforkumál

um fundarstjórn

Kvöldfundur

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Störf í allsherjar- og menntamálanefnd

um fundarstjórn

Innheimtuaðgerðir LÍN

um fundarstjórn

Ósk um umræðu um LÍN

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Vísun skýrslna Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Beiðni um þingfund

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða Alþingis, yfirlýsing forseta og umræða um hana, skv. 61. gr. þingskapa

Afgreiðsla atvinnuveganefndar á rammaáætlun

um fundarstjórn

Evrópumál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Vísun skýrslna Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Beiðni um komu ráðherra á fund atvinnuveganefndar

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 18. mars

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Tillaga stjórnarandstöðunnar um þjóðaratkvæðagreiðslu

um fundarstjórn

Beiðni um mat Ríkisendurskoðunar á frumvarpi um Þróunarsamvinnustofnun

um fundarstjórn

Orð þingmanns í umræðu um störf þingsins

tilkynningar forseta

Fylgi Pírata í skoðanakönnunum

um fundarstjórn

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Fyrirspurnir til forsætisráðherra

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Ávarp forseta

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum og starfsáætlun

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Nýr vefur Alþingis

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Beiðni um fund í þingskapanefnd

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Vitnað í orðaskipti á lokuðum nefndarfundi

um fundarstjórn

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Vísun skýrslna Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Umræða um húsnæðisfrumvörp

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Afnám verðtryggingar og fleiri stjórnaraðgerðir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ásakanir forsætisráðherra um trúnaðarbrest

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Breyting á starfsáætlun Alþingis

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 29. apríl

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Vísun skýrslu Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Dagskrártillaga

tilkynningar forseta

Vísun skýrslu Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Umræðuliðir

um fundarstjórn

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Ummæli umhverfisráðherra í fréttatíma

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Ummæli forsætisráðherra um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Minning Halldórs Ásgrímssonar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Starfsáætlun og væntanleg stjórnarfrumvörp

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Vísun skýrslna Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Bjöllusláttur og athugasemdir forseta

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Starfsáætlun þingsins

tilkynningar forseta

Breyting á starfsáætlun

um fundarstjórn

Fundur í atvinnuveganefnd og umræða um rammaáætlun

um fundarstjórn

Minning Skúla Alexanderssonar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Verkleysi stjórnarmeirihlutans

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Frestun umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Afturköllun dagskrártillögu

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Rannsókn kjörbréfs

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 28. maí

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Vísun skýrslna Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Afgreiðsla umhverfis- og samgöngunefndar á frumvarpi um Reykjavíkurflugvöll

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Meðferð elds og varnir gegn gróðureldum

(heildarlög, strangari reglur)
lagafrumvarp

Niðurstaða fundar þingflokksformanna

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Mælendaskrá í Störfum þingsins, afgreiðsla fjárlaganefndar á frv. um opinber fjármál

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 9. júní

Orð formanns atvinnuveganefndar

um fundarstjórn

Stöðugleikaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum og samningar um þinglok

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma

tilkynningar forseta

Lagasetning á kjaradeilur

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Ávarp forseta Alþingis

Ávarp forseta Íslands

100 ára afmæli kosningarréttar kvenna

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Dagskrártillaga

tilkynningar forseta

Ný starfsáætlun

um fundarstjórn

Efling tónlistarnáms

(samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.)
lagafrumvarp

Orð þingmanna í garð hver annars

um fundarstjórn

Dagskrártillaga

tilkynningar forseta

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 24. júní

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Lokafjárlög 2013

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Rannsókn kjörbréfs

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Minning Péturs H. Blöndals

Tilkynning um almennar stjórnmálaumræður

tilkynningar forseta

Veiðigjöld

(veiðigjald 2015--2018)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 489 263,75
Flutningsræða 1 5,77
Um fundarstjórn 5 1,35
Samtals 495 270,87
4,5 klst.