Benedikt Jóhannesson: ræður


Ræður

Fjárlög 2017

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(breyting á A-deild sjóðsins)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum

(framlenging samninga um notendastýrða persónulega aðstoð, skipun nefndar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Skýrsla starfshóps um eignir Íslendinga á aflandssvæðum og tekjutap hins opinbera

sérstök umræða

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður bænda

(brottfall laganna)
lagafrumvarp

Verklag við opinber fjármál

sérstök umræða

Viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum

lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki og opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(tilkynningar um brot á fjármálamarkaði)
lagafrumvarp

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Aðgerðir gegn skattundanskotum og aflandsfélögum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Virðisaukaskattur af íþrótta- og æskulýðsstarfi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sala á Arion banka

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eigandastefna ríkisins í fjármálafyrirtækjum

sérstök umræða

Lækkun virðisaukaskatts á gleraugum og linsum

fyrirspurn

Vextir og verðtrygging o.fl.

(lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur)
lagafrumvarp

Evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Orð ráðherra um fjármögnun samgönguáætlunar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afnám hafta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stefna um þróun bankakerfisins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Markaðar tekjur ríkissjóðs

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afnám fjármagnshafta, munnleg skýrsla fjármála- og efnahagsráðherra

skýrsla ráðherra

Sala Arion banka

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áform um sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka og Landsbanka

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samskipti ríkisins við vogunarsjóði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fátækt á Íslandi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sala eigna á Ásbrú

fyrirspurn

Endurgreiðsla á virðisaukaskatti til ferðamanna

fyrirspurn

Lífeyrissjóðir

sérstök umræða

Tryggingagjald

fyrirspurn

Gengisþróun og afkoma útflutningsgreina

sérstök umræða

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Frekari rannsókn á einkavæðingu ríkisbankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Upplýsingar um eigendur fjármálafyrirtækja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjármálaeftirlitið og upplýsingar um kaupendur banka

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um kaup í Búnaðarbankanum

munnleg skýrsla þingmanns

Orð ráðherra um peningamálastefnu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áform um sölu á eignarhlut ríkisins í bönkunum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Mismunandi áherslur í ríkisstjórn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Peningamálastefna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Peningamál og sala Arion banka

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Skattar, tollar og gjöld

(samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, leigutekjur o.fl.)
lagafrumvarp

Skortsala og skuldatryggingar

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Brottfall laga um Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga og niðurlagning Eftirlaunasjóðs starfsmanna Útvegsbanka Íslands

lagafrumvarp

Vátryggingasamstæður

lagafrumvarp

Lánshæfismatsfyrirtæki

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Stefna í heilbrigðismálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjármálaráð og fjármálaáætlun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gagnsæi fjármálaáætlunar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Greining á þensluáhrifum fjárfestinga og framkvæmda

fyrirspurn

Fjárfestingarstefna lífeyrissjóða

fyrirspurn

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(jafnlaunavottun)
lagafrumvarp

Tölvukerfi stjórnvalda

sérstök umræða

Fjárveitingar til sjúkrahúsþjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ójöfnuður í samfélaginu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjármálaáætlun og nýting skattfjár

óundirbúinn fyrirspurnatími

Auknar álögur á ferðaþjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framlög til framhaldsskólanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samkomulag ríkis og sveitarfélaga um lífeyrismál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum

(úttektarheimildir)
lagafrumvarp

Umræða um 13. dagskrármál

um fundarstjórn

Nefnd um gjaldtöku í sjávarútvegi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kaup vogunarsjóðs á hlut í Arion banka

óundirbúinn fyrirspurnatími

Salan á Vífilsstaðalandi

sérstök umræða

Jarðgöng undir Vaðlaheiði

(viðbótarfjármögnun)
lagafrumvarp

Staðan í gjaldmiðilsmálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjármálaáætlun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Styrking krónunnar og aðgerðir Seðlabanka

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðvera ráðherra við umræður um fjármálaáætlun

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Eigin ummæli um fjármálaáætlun

um fundarstjórn

Sala á Flugstöð Leifs Eiríkssonar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Styrking krónunnar og myntráð

óundirbúinn fyrirspurnatími

Styrking krónunnar og rekstrarumhverfi fyrirtækja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(jafnlaunavottun)
lagafrumvarp

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Tillögur dómsmálaráðherra um skipun dómara við Landsrétt

álit nefndar

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 96 211,02
Flutningsræða 21 138,58
Andsvar 83 110,77
Svar 11 35,23
Um atkvæðagreiðslu 3 2,65
Grein fyrir atkvæði 3 2,47
Um fundarstjórn 1 1,32
Samtals 218 502,04
8,4 klst.