Jóna Sólveig Elínardóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Húsnæðismál

sérstök umræða

Tilkynning um embættismenn nefnda

tilkynningar forseta

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Tilkynning um embættismenn alþjóðanefnda

tilkynningar forseta

Stjórnmálaástandið í Bandaríkjunum

sérstök umræða

Kjör öryrkja

sérstök umræða

Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald

lagafrumvarp

Sala ríkiseigna, lækkun skulda ríkissjóðs og fjárfesting í innviðum

þingsályktunartillaga

Heilsugæslan í landinu

sérstök umræða

Staðan í ferðamálum - leiðir til gjaldtöku og skipting tekna

sérstök umræða

Jafnréttisákvæði í frumvarpi um dómstóla

um fundarstjórn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Æskulýðsmál og samfélagsþátttaka ungs fólks á Íslandi

sérstök umræða

Dómstólar

(nefnd um hæfni dómaraefna, aðsetur Landsréttar)
lagafrumvarp

Kvíði barna og unglinga

fyrirspurn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Framtíðarsýn í heilbrigðismálum

sérstök umræða

Opnun neyðarbrautarinnar á Reykjavíkurflugvelli

þingsályktunartillaga

Skýrsla um könnun á vistun barna á Kópavogshæli

sérstök umræða

Störf þingsins

Störf þingsins

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Þjónusta við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir

lagafrumvarp

Lyfjaneysla Íslendinga

sérstök umræða

Greiðsluþátttaka sjúklinga

sérstök umræða

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Aðgerðir gegn fátækt

sérstök umræða

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 46/2016 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn

(tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 215/2016 um breytingu á XIII. viðauka og XX. viðauka við EES-samninginn

(flutningastarfsemi, umhverfismál, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 100/2016 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

(umhverfismál, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Brexit og áhrifin á Ísland

sérstök umræða

Störf þingsins

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(jafnlaunavottun)
lagafrumvarp

Tillögur dómsmálaráðherra um skipun dómara við Landsrétt

álit nefndar

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 45 86,42
Andsvar 14 27,02
Um atkvæðagreiðslu 2 1,67
Grein fyrir atkvæði 1 1,35
Samtals 62 116,46
1,9 klst.