Kolbeinn Óttarsson Proppé: ræður


Ræður

Fjárlög 2017

lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(breyting á A-deild sjóðsins)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(breyting á A-deild sjóðsins)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2016

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(breyting á A-deild sjóðsins)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Dráttur á birtingu tveggja skýrslna

um fundarstjórn

Sjúkratryggingar

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Upplýsinga- og sannleiksskylda ráðherra

lagafrumvarp

Störf þingsins

Leiðrétting

um fundarstjórn

Könnun á hagkvæmni lestarsamgangna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórn fiskveiða

(útboð viðbótarþorskkvóta)
lagafrumvarp

Sala ríkiseigna, lækkun skulda ríkissjóðs og fjárfesting í innviðum

þingsályktunartillaga

Farþegaflutningar og farmflutningar

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(móðgun við erlenda þjóðhöfðingja)
lagafrumvarp

Þátttaka stjórnarflokka í sérstökum umræðum

um fundarstjórn

Störf þingsins

Samgöngur á höfuðborgarsvæðinu

sérstök umræða

Jafnréttisákvæði í frumvarpi um dómstóla

um fundarstjórn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Dómstólar

(nefnd um hæfni dómaraefna, aðsetur Landsréttar)
lagafrumvarp

Orkuskipti

þingsályktunartillaga

Kvíði barna og unglinga

fyrirspurn

Málefni Háskóla Íslands

fyrirspurn

Starfsumhverfi bókaútgáfu

fyrirspurn

Endurskoðun samgönguáætlunar

fyrirspurn

Radíókerfi og fjarskiptakerfi

fyrirspurn

Störf þingsins

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Opnun neyðarbrautarinnar á Reykjavíkurflugvelli

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Merking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínu

þingsályktunartillaga

Skipun starfshóps til að endurbæta löggjöf um vernd, velferð og veiðar villtra fugla og spendýra

þingsályktunartillaga

Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið

(fánatími)
lagafrumvarp

Staða og stefna í loftslagsmálum

skýrsla

Matvælaframleiðsla og loftslagsmál

sérstök umræða

Samgöngumál

um fundarstjórn

Biðlistar eftir greiningu

fyrirspurn

Skipulag þingstarfa, orð fjármálaráðherra í viðtali

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Umhverfisstofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Orð fjármálaráðherra um Alþingi, dagskrá þingsins o.fl.

um fundarstjórn

Störf þingsins

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám lágmarksútsvars)
lagafrumvarp

Markaðar tekjur ríkissjóðs

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðgangsstýring í ferðaþjónustu

sérstök umræða

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám lágmarksútsvars)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á sviði samgangna

(innleiðing alþjóðlegra skuldbindinga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Flutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar

þingsályktunartillaga

Hamfarasjóður

fyrirspurn

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fjölgun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

(sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(bílastæðagjöld)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(akstursþjónusta)
lagafrumvarp

Kosningar til sveitarstjórna

(kosningarréttur erlendra ríkisborgara)
lagafrumvarp

Samningur við Klíníkina

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samgönguáætlun

sérstök umræða

Viðvera umhverfisráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Heilbrigðisáætlun

fyrirspurn

Bann við kjarnorkuvopnum

fyrirspurn

Almenningssamgöngur

fyrirspurn

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Beiðni um sérstaka umræðu

um fundarstjórn

Lífræn ræktun

fyrirspurn

Ráðstafanir gegn verðhækkun íbúðarhúsnæðis

fyrirspurn

Stefna um uppbyggingu flutningskerfis raforku

fyrirspurn

Varnir gegn mengun hafs og stranda og hollustuhættir og mengunarvarnir

(EES-reglur, refsiákvæði)
lagafrumvarp

Loftslagsmál

(losun lofttegunda, EES-reglur)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Umgengni um nytjastofna sjávar og Fiskistofa

(eftirlit með vigtunarleyfishöfum)
lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða

(hlutverk, framlag ríkissjóðs o.fl.)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Orð heilbrigðisráðherra um einkavæðingu í heilbrigðisþjónustu

um fundarstjórn

Störf þingsins

Fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Filippseyja

þingsályktunartillaga

Tóbaksvarnir

(rafsígarettur)
lagafrumvarp

Jöfn meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna

lagafrumvarp

Staðall um jafnlaunavottun

um fundarstjórn

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(jafnlaunavottun)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(jafnlaunavottun)
lagafrumvarp

Matvælastofnun

skýrsla

Farþegaflutningar og farmflutningar

lagafrumvarp

Kosningar til sveitarstjórna

(kosningaaldur)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Störf þingsins

Landmælingar og grunnkortagerð

(landupplýsingagrunnur og gjaldfrelsi landupplýsinga)
lagafrumvarp

Landgræðsla

lagafrumvarp

Beiðni um að þingmenn dragi mál til baka

um fundarstjórn

Innviðauppbygging á landsbyggðinni

sérstök umræða

Skógar og skógrækt

lagafrumvarp

Skipulag haf- og strandsvæða

lagafrumvarp

Umræða um 13. dagskrármál

um fundarstjórn

Orð ráðherra í sérstakri umræðu

um fundarstjórn

Kaup á nýjum krabbameinslyfjum

fyrirspurn

Farþegaflutningar og farmflutningar

lagafrumvarp

Jarðgöng undir Vaðlaheiði

(viðbótarfjármögnun)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(lánshæfi aðfaranáms)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(bílastæðagjöld)
lagafrumvarp

Landmælingar og grunnkortagerð

(landupplýsingagrunnur og gjaldfrelsi landupplýsinga)
lagafrumvarp

Alexandersflugvöllur

fyrirspurn

Afgreiðsla meiri hluta nefndar á áfengisfrumvarpinu

um fundarstjórn

Umferðarlög

(bílastæðagjöld)
lagafrumvarp

Orkuskipti

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Viðvera ráðherra við umræður um fjármálaáætlun

um fundarstjórn

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Byggðaáætlun

fyrirspurn

Störf þingsins

Svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Umferðarlög

(bílastæðagjöld)
lagafrumvarp

Meðhöndlun úrgangs og ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda)
lagafrumvarp

Landmælingar og grunnkortagerð

(landupplýsingagrunnur og gjaldfrelsi landupplýsinga)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(bílastæðagjöld)
lagafrumvarp

Landmælingar og grunnkortagerð

(landupplýsingagrunnur og gjaldfrelsi landupplýsinga)
lagafrumvarp

Jarðgöng undir Vaðlaheiði

(viðbótarfjármögnun)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(jafnlaunavottun)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda)
lagafrumvarp

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Tillögur dómsmálaráðherra um skipun dómara við Landsrétt

álit nefndar

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 124 593,6
Andsvar 171 307,15
Um atkvæðagreiðslu 12 13,02
Um fundarstjórn 9 10,53
Flutningsræða 1 5,1
Grein fyrir atkvæði 4 3,33
Samtals 321 932,73
15,5 klst.