Smári McCarthy: ræður


Ræður

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(breyting á A-deild sjóðsins)
lagafrumvarp

Kjararáð

lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(breyting á A-deild sjóðsins)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2017

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(breyting á A-deild sjóðsins)
lagafrumvarp

Skýrsla starfshóps um eignir Íslendinga á aflandssvæðum og tekjutap hins opinbera

sérstök umræða

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður bænda

(brottfall laganna)
lagafrumvarp

Stjórnmálaástandið í Bandaríkjunum

sérstök umræða

Þingnefnd um alþjóðlega fríverslunarsamninga

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(útboð viðbótarþorskkvóta)
lagafrumvarp

Sala ríkiseigna, lækkun skulda ríkissjóðs og fjárfesting í innviðum

þingsályktunartillaga

Skráning á mælendaskrá, dagskrá vikunnar

um fundarstjórn

Viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(móðgun við erlenda þjóðhöfðingja)
lagafrumvarp

Fyrirtækjaskrá

(aukinn aðgangur að fyrirtækjaskrá)
lagafrumvarp

Dagskrár þingfunda vikunnar

um fundarstjórn

Skýrsla um niðurfærslu verðtryggðra fasteignalána

sérstök umræða

Fjármálafyrirtæki og opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(tilkynningar um brot á fjármálamarkaði)
lagafrumvarp

Þátttaka stjórnarflokka í sérstökum umræðum

um fundarstjórn

Almannatryggingar

(leiðrétting)
lagafrumvarp

Jafnréttisákvæði í frumvarpi um dómstóla

um fundarstjórn

Dómstólar

(nefnd um hæfni dómaraefna, aðsetur Landsréttar)
lagafrumvarp

Orkuskipti

þingsályktunartillaga

Aðskilnaður fjárfestingarbanka og viðskiptabanka

þingsályktunartillaga

Dagskrá morgundagsins

um fundarstjórn

Vextir og verðtrygging o.fl.

(lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur)
lagafrumvarp

Evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skipulag þingstarfa, orð fjármálaráðherra í viðtali

um fundarstjórn

Störf þingsins

Orð fjármálaráðherra um Alþingi, dagskrá þingsins o.fl.

um fundarstjórn

Framtíðarsýn fyrir skapandi greinar

sérstök umræða

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám lágmarksútsvars)
lagafrumvarp

Fríverslunarsamningar

sérstök umræða

Afnám fjármagnshafta, munnleg skýrsla fjármála- og efnahagsráðherra

skýrsla ráðherra

Viðvera umhverfisráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Lyfjaskráning

fyrirspurn

Gerð samnings um vegabréfsáritanafrelsi við Kósóvó

fyrirspurn

Tryggingagjald

fyrirspurn

Gengisþróun og afkoma útflutningsgreina

sérstök umræða

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um kaup í Búnaðarbankanum

munnleg skýrsla þingmanns

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Beiðni um sérstaka umræðu

um fundarstjórn

Fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Georgíu

þingsályktunartillaga

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2016 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn

(rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Vegabréf

(samningar um framleiðslu vegabréfa)
lagafrumvarp

Skattar, tollar og gjöld

(samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, leigutekjur o.fl.)
lagafrumvarp

Skortsala og skuldatryggingar

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Brottfall laga um Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga og niðurlagning Eftirlaunasjóðs starfsmanna Útvegsbanka Íslands

lagafrumvarp

Hlutafélög og einkahlutafélög

(rafræn fyrirtækjaskrá o.fl.)
lagafrumvarp

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Viðvera ráðherra við umræðu um fjármálaáætlun

um fundarstjórn

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Efling verk- og iðnnáms

fyrirspurn

Yfirferð kosningalaga

fyrirspurn

Rannsóknarsetur um utanríkis- og öryggismál

fyrirspurn

Fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Filippseyja

þingsályktunartillaga

Tölvukerfi stjórnvalda

sérstök umræða

Fjármálafyrirtæki og opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(tilkynningar um brot á fjármálamarkaði)
lagafrumvarp

Evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Einkavæðingaráform ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Fjármálafyrirtæki og opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(tilkynningar um brot á fjármálamarkaði)
lagafrumvarp

Evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Vextir og verðtrygging o.fl.

(lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur)
lagafrumvarp

Brottfall laga um Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga og niðurlagning Eftirlaunasjóðs starfsmanna Útvegsbanka Íslands

lagafrumvarp

Brexit og áhrifin á Ísland

sérstök umræða

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Vextir og verðtrygging o.fl.

(lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð o.fl.

(framkvæmd og dagsetningar)
lagafrumvarp

Fyrirtækjaskrá

(aukinn aðgangur að fyrirtækjaskrá)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging o.fl.

(lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(jafnlaunavottun)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging o.fl.

(lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur)
lagafrumvarp

Skattar, tollar og gjöld

(samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, leigutekjur o.fl.)
lagafrumvarp

Jarðgöng undir Vaðlaheiði

(viðbótarfjármögnun)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(jafnlaunavottun)
lagafrumvarp

Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð o.fl.

(framkvæmd og dagsetningar)
lagafrumvarp

Fyrirtækjaskrá

(aukinn aðgangur að fyrirtækjaskrá)
lagafrumvarp

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Tillögur dómsmálaráðherra um skipun dómara við Landsrétt

álit nefndar

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 79 383,03
Andsvar 101 155,55
Um atkvæðagreiðslu 18 17,52
Um fundarstjórn 8 8,8
Grein fyrir atkvæði 8 6,57
Flutningsræða 1 5,18
Samtals 215 576,65
9,6 klst.