Einar Oddur Kristjánsson: ræður


Ræður

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Afleiðingar afnáms línutvöföldunar

fyrirspurn

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vinnumarkaðsaðgerðir

lagafrumvarp

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(gjaldhlutfall)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar, lækkun gjalda)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar, lækkun gjalda)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins

(nýtt réttindakerfi)
lagafrumvarp

Undirbúningur kjarasamninga og áhrif nýrra vinnumarkaðslaga

umræður utan dagskrár

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Tillögur stjórnar ÁTVR um sölu á áfengi og tóbaki

umræður utan dagskrár

Starfskjör yfirmanna í ríkisbönkunum

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Vinnubrögð við niðurskurð í rekstri sjúkrahúsa á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Slit á Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélag Íslands

lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

(vöruflutningar)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sjómannaafsláttur)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.

lagafrumvarp

Breytingartillaga við 407. mál

athugasemdir um störf þingsins

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(úrelding fiskiskipa)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðiskylda)
lagafrumvarp

Meðferð sjávarafurða

(innflutningur, landamærastöðvar)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Búnaðargjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 20 173,03
Andsvar 50 73,58
Flutningsræða 11 65,8
Samtals 81 312,41
5,2 klst.