Einar Oddur Kristjánsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Lokaafgreiðsla fjárlaga og fjáraukalaga

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Mennta- og rannsóknastofnanir í landbúnaði

umræður utan dagskrár

Afnotaréttur nytjastofna á Íslandsmiðum

þingsályktunartillaga

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Sparnaður í lyfjakostnaði hins opinbera

umræður utan dagskrár

Fæðingar- og foreldraorlof

(heildarlög, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 15 170,23
Andsvar 62 95,93
Samtals 77 266,16
4,4 klst.