Einar Oddur Kristjánsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Kjaramál sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Löggæslan í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Rekstrarstaða framhaldsskólanna

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Framkvæmd búvörulaga og staða sauðfjárbænda

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Útboð í heilbrigðisþjónustu

umræður utan dagskrár

Stjórnarlaun í Landssímanum

umræður utan dagskrár

Endurskoðun EES-samningsins

umræður utan dagskrár

Aukin vanskil og fjölgun fjárnáma í landinu

umræður utan dagskrár

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Þróun matvælaverðs á Íslandi í samanburði við önnur Norðurlönd

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 1998

lagafrumvarp

Lokafjárlög 1999

lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 2000--2004

þingsályktunartillaga

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gæðastýrð sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 22 168,63
Andsvar 78 106,1
Flutningsræða 2 5,2
Ber af sér sakir 1 1,02
Grein fyrir atkvæði 1 0,9
Samtals 104 281,85
4,7 klst.