Einar Oddur Kristjánsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Vandi sauðfjárbænda

umræður utan dagskrár

Aðgangur þingmanna að upplýsingum

athugasemdir um störf þingsins

Lax- og silungsveiði o.fl.

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Bréf forsætisráðuneytis til Alþingis

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2003

lagafrumvarp

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Ofurlaun stjórnenda fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Grein í vefriti fjármálaráðuneytis um rammafjárlög og Ríkisendurskoðun

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(línuívilnun o.fl.)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

lagafrumvarp

Heilbrigðismál, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Veiðigjald og sjómannaafsláttur

athugasemdir um störf þingsins

Aðkoma ríkisstjórnarinnar að kjarasamningum

umræður utan dagskrár

Breyttar áherslur dómsmálaráðherra í lögreglumálum

umræður utan dagskrár

Launaþróun starfsmanna nokkurra heilbrigðisstofnana 2000--2002, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

(Landbúnaðarháskóli Íslands)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(verðsamráð í mjólkuriðnaði)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.)
lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 25 194,98
Andsvar 64 92,22
Samtals 89 287,2
4,8 klst.