Valgerður Sverrisdóttir: ræður


Ræður

Jafnréttisráðgjafar

þingsályktunartillaga

Grunnskóli

(skólaráð)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(greiðslur fyrir sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Efling atvinnu fyrir konur í dreifbýli

þingsályktunartillaga

Ummæli viðskiptaráðherra um gróðurvernd

umræður utan dagskrár

Eiturefni og hættuleg efni

(eiturefnanefnd)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(skólaskylda, samfelldur skóladagur o.fl.)
lagafrumvarp

Sala á sælgæti

fyrirspurn

Málefni aldraðra

(gildistími)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík)
lagafrumvarp

Loðdýrarækt

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(millifærður persónuafsláttur)
lagafrumvarp

Varaflugvöllur

umræður utan dagskrár

Jöfnun á námskostnaði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðfaranám til ökuprófs

þingsályktunartillaga

Íslenskt mál í sjónvarpi

þingsályktunartillaga

Lyfjadreifing

(sala bóluefnis til ónæmisaðgerða o.fl.)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(verðbréfafyrirtæki)
lagafrumvarp

Stjórn efnahagsmála o.fl.

(lágmarkstími verðtryggingar og fastir vextir)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Dagvistarmál fatlaðra barna

þingsályktunartillaga

Menningarráðgjafar í landshlutum

þingsályktunartillaga

Eignarleigustarfsemi

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(vaxtaákvarðanir o.fl.)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(bankaráð, hagsmunaárekstrar o.fl.)
lagafrumvarp

Sparisjóðir

(stjórn, hagsmunaárekstrar o.fl.)
lagafrumvarp

Heræfingar varnarliðsins

umræður utan dagskrár

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Söluskattur

(vélar til garðyrkju)
lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Dagvistarmál fatlaðra barna

þingsályktunartillaga

Fundarboð í nefndum

um fundarstjórn

Almannatryggingar

(heilsutjón vegna læknisaðgerðar)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(endurhæfingarlífeyrir)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjúkraliðar

(verkstjórn og starfsábyrgð)
lagafrumvarp

Framvinda þingfundar

um fundarstjórn

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp