Valgerður Sverrisdóttir: ræður


Ræður

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Fíkniefnavandinn

umræður utan dagskrár

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Áhrif af stefnu ríkisstjórnarinnar á Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Tilhögun þingfundar

tilkynning frá forseta

Ríkismat sjávarafurða

lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun aflaheimilda 1992-93)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynning frá forseta

Tillögur ríkisstjórnarinnar um framkvæmdir í vegamálum

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES

lagafrumvarp

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum

lagafrumvarp

Hlustunarskilyrði útvarps á Stöðvarfirði og í Breiðdal

fyrirspurn

Vannýtt orka Landsvirkjunar

fyrirspurn

Bókaútgáfa Menningarsjóðs

umræður utan dagskrár

Kristnesspítali

umræður utan dagskrár

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(lánsréttur)
lagafrumvarp

Vinnubrögð í umhverfisráðuneyti

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Foreldrafræðsla

þingsályktunartillaga

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Vegáætlun 1992

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Flutningur Rafmagnsveitna ríkisins til Egilsstaða

fyrirspurn

Virðisaukaskattur og svört atvinnustarfsemi

fyrirspurn

Staða loðdýrabænda

fyrirspurn

Starfsskýrslur Ríkisendurskoðunar 1990 og 1991

munnleg skýrsla þingmanns

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1991

munnleg skýrsla þingmanns

Tilkynning frá ríkisstjórninni

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum

lagafrumvarp

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Afgreiðsla mála fyrir jólahlé

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynning frá forseta

Afgreiðsla fjárlagafrumvarps

um fundarstjórn

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Brottvísun 400 Palestínumanna frá Ísrael

umræður utan dagskrár

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1993 o.fl.

lagafrumvarp

Grunnskóli

(nemendafjöldi í bekkjum o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnuþróun í Mývatnssveit

þingsályktunartillaga

Skyndilokanir á afréttum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vegáætlun 1993--1996

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(reynsluskírteini)
lagafrumvarp

Smábátaveiðar

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Útsendingar Sýnar

um fundarstjórn

Tilkynning vegna útsendinga Sýnar

tilkynningar forseta

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Iðn- og verkmenntun

þingsályktunartillaga

Tækniskóli Íslands

(skrásetningargjöld)
lagafrumvarp

Menningarsjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Útvarpslög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Endurskoðun laga um Lánasjóð íslenskra námsmanna

fyrirspurn

Barnasjónvarp

fyrirspurn

Skuldastaða heimilanna

fyrirspurn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Norræna ráðherranefndin 1992--1993

skýrsla

Kvennadeild Landspítalans

umræður utan dagskrár

Lokuð deild fyrir síbrotaunglinga

umræður utan dagskrár

Framhaldsskólar

(tilraunastarf í starfsnámi)
lagafrumvarp

Greiðsluerfiðleikalán

fyrirspurn

Rannsóknarnefnd til að rannsaka ráðningu framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

þingsályktunartillaga

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Útboð á rekstri Fríhafnarinnar í Keflavík

umræður utan dagskrár

Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Íþróttasjóður ríkisins

þingsályktunartillaga

Heimahlynning

fyrirspurn

Gæsla þjóðminja

umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum

lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(tilraunastarf í starfsnámi)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 127 289,9
Andsvar 9 13,15
Flutningsræða 5 9,97
Grein fyrir atkvæði 7 7,02
Samtals 148 320,04
5,3 klst.