Valgerður Sverrisdóttir: ræður


Ræður

Staða ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Andsvör

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Uppsögn pistlahöfundar við Ríkisútvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Lyfjalög

(lyfsala dýralækna)
lagafrumvarp

Forgangsröð kennslu erlendra tungumála

fyrirspurn

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Reglugerð um jöfnunargjöld á útfluttar landbúnaðarvörur

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framkvæmd búvörusamningsins

beiðni um skýrslu

Málefni Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Miðstöð fyrir nám í matvælagreinum

fyrirspurn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Forfallaþjónusta í sveitum

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um utandagskrárumræður

tilkynningar forseta

Hádegisverðarhlé

athugasemdir um störf þingsins

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES

(ráðstöfun lausra starfa)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Framtíð Kísiliðjunnar við Mývatn

umræður utan dagskrár

Gizur Gottskálksson fyrir PBald, Björk Jóhannesdóttir fyrir JVK

rannsókn kjörbréfs

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræður

tilkynningar forseta

Skýrslur stofnana Háskóla Íslands um ESB-aðild

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Almannatryggingar

(fæðingarstyrkur o.fl.)
lagafrumvarp

Rannsóknarráð Íslands

(skipan ráðsins)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Svör ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Öryggi vöru og opinber markaðsgæsla

lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Ráðstefna Sameinuðu þjóðanna um málefni kvenna

fyrirspurn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Stjórnarfrumvörp um innflutning og sölu á áfengi

um fundarstjórn

Framkvæmd grunn- og framhaldsskólalaga síðustu þrjú ár

beiðni um skýrslu

Tilraunastöð í jarðrækt á Reykhólum

lagafrumvarp

Sameining Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(skipan Framleiðsluráðs)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Flugsamgöngur til Sauðárkróks og Siglufjarðar

umræður utan dagskrár

Fyrirkomulag utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Kosning sérnefndar um stjórnarskrármál

kosningar

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Listmenntun á háskólastigi

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Vitamál

(lög um vitamál og lögskráningu sjómanna)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Ráðstafanir vegna erfiðleika loðdýrabænda

fyrirspurn

Alþjóðleg fjármálamiðstöð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Þingsköp Alþingis

(framlagning skattafrumvarpa)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Alþjóðleg fjármálamiðstöð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(skatthlutfall, atvinnusjóður)
lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(lánsréttur)
lagafrumvarp

Barnaklám

fyrirspurn

Ferðaþjónusta

fyrirspurn

Alferðir

fyrirspurn

Framtíðarnýting Safnahússins

fyrirspurn

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræður

tilkynningar forseta

Staðan í kennaradeilunni með hliðsjón af afgreiðslu grunnskólafrumvarpsins

umræður utan dagskrár

Hrefnuveiðar

umræður utan dagskrár

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Samsettir flutningar o.fl. vegna EES

lagafrumvarp

Tilvísanakerfið

umræður utan dagskrár

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(skatthlutfall, atvinnusjóður)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Raforkukostnaður garðyrkjunnar

umræður utan dagskrár

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(skatthlutfall, atvinnusjóður)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 86 217,73
Flutningsræða 7 59,62
Andsvar 18 20,05
Prent 39 11,33
Um fundarstjórn 3 2
Samtals 153 310,73
5,2 klst.