Valgerður Sverrisdóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Staða geðverndarmála

umræður utan dagskrár

Opinber fjölskyldustefna

(þáltill. RG o.fl.)
þingsályktunartillaga

Félagsleg aðstoð

(endurhæfingarlífeyrir)
lagafrumvarp

Jöfnun atkvæðisréttar

þingsályktunartillaga

Schengen-samkomulagið, munnleg skýrsla dómsmálaráðherra

skýrsla ráðherra

Innritunargjöld á sjúkrahús

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla mála

athugasemdir um störf þingsins

Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Norræna ráðherranefndin 1995

skýrsla

Skaðabótalög

(margföldunarstuðull o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um frv. um stéttarfélög og vinnudeilur o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Fundarsókn stjórnarþingmanna

athugasemdir um störf þingsins

Lögreglulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtatekjur)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Afgreiðsla efh.- og viðskn. á frumvarpi um ríkisstarfsmenn

um fundarstjórn

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

lagafrumvarp

Kaupin á Íslenska menntanetinu ehf.

umræður utan dagskrár

Tæknifrjóvgun

lagafrumvarp

Upplýsingalög

lagafrumvarp

Útbreiðsla fíkniefna og þróun ofbeldis

beiðni um skýrslu

Sálfræðingar

(stjórnskipuleg meðferð leyfisveitinga)
lagafrumvarp

Frumvarp um heilbrigðisþjónustu

athugasemdir um störf þingsins

Frumvarp um heilbrigðisþjónustu og tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 21 99,07
Andsvar 24 34,95
Flutningsræða 2 5,75
Um atkvæðagreiðslu 1 1,13
Grein fyrir atkvæði 2 1,12
Um fundarstjórn 1 1
Samtals 51 143,02
2,4 klst.