Valgerður Sverrisdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Staðan í heilbrigðisþjónustunni

athugasemdir um störf þingsins

Hlutafjárvæðing ríkisbanka og fjárfestingarlánasjóða

umræður utan dagskrár

Stefnan í heilbrigðismálum

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1996

skýrsla ráðherra

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla umhverfisráðherra um rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar og Kyoto-bókunina

skýrsla ráðherra

Afbrigði um dagskrármál

Túlkun þingskapa

athugasemdir um störf þingsins

Samskipti dómsmálaráðuneytisins og lögregluyfirvalda

umræður utan dagskrár

Skipan opinberrar nefndar um auðlindagjald

þingsályktunartillaga

Ummæli þingmanns í fréttaviðtali

athugasemdir um störf þingsins

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Norrænt samstarf 1996-1997

skýrsla

Frétt DV um umræður á Alþingi um vistun ungra afbrotamanna

athugasemdir um störf þingsins

Fjárhagsvandi Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri

umræður utan dagskrár

Tillaga um dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Rökstudd dagskrá við frv. til sveitarstjórnarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn um málefni Landsbankans og Lindar hf.

athugasemdir um störf þingsins

Greinargerðir um málefni Landsbankans og Lindar hf.

um fundarstjórn

Reglur um ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins

þingsályktunartillaga

Lögmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Íslenskur ríkisborgararéttur

(afgreiðsla umsókna o.fl.)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(fyrning sakar)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(afnám varðhaldsrefsingar)
lagafrumvarp

Ummæli þingmanns um óundirbúnar fyrirspurnir

athugasemdir um störf þingsins

Schengen-samstarfið

umræður utan dagskrár

Lögmenn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heilbrigðismál

umræður utan dagskrár

Áfengislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Skipun rannsóknarnefndar um málefni Landsbanka Íslands hf.

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 22 77,68
Flutningsræða 6 46,1
Andsvar 18 25,4
Grein fyrir atkvæði 9 7,23
Um fundarstjórn 1 1,67
Um atkvæðagreiðslu 1 1,23
Samtals 57 159,31
2,7 klst.