Valgerður Sverrisdóttir: ræður


Ræður

Reykingabann í Alþingishúsi

athugasemdir um störf þingsins

Ættleiðingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1997

munnleg skýrsla þingmanns

Verslun með manneskjur

umræður utan dagskrár

Ný viðhorf um aðild Íslands að Evrópusambandinu

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla tillögu um mat á umhverfisáhrifum Fljótsdalsvirkjunar

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Frumvörp um fjarskiptamál

athugasemdir um störf þingsins

Happdrætti Háskóla Íslands

(happdrættisvélar)
lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Framhald umræðu um Fljótsdalsvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Ósk um viðræður við fulltrúa Norsk Hydro

athugasemdir um störf þingsins

Íslenska velferðarkerfið

umræður utan dagskrár

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Greiðslur ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota

(skilyrði bótagreiðslu)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(umhverfisbrot)
lagafrumvarp

Ættleiðingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðild að Haagsamningi um vernd barna og ættleiðingu milli landa

þingsályktunartillaga

Skráð trúfélög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(breyting ýmissa laga, yfirstjórn)
lagafrumvarp

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Stjórnarráð Íslands

(aðsetur ríkisstofnana)
lagafrumvarp

Stærð álvers við Reyðarfjörð og orkuöflun til þess

umræður utan dagskrár

Banka- og póstafgreiðslur

fyrirspurn

Viðskiptasiðferði og verklagsreglur á fjármálamarkaði

umræður utan dagskrár

Smíði skipa

fyrirspurn

Gagna- og fjarvinnsla á landsbyggðinni

fyrirspurn

Lausafjárkaup

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjónustukaup

lagafrumvarp

Rafræn eignarskráning á verðbréfum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(aðild að fjarskiptafyrirtækjum)
lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(ársfundur og skipan stjórnar)
lagafrumvarp

Framtíð Rafmagnsveitna ríkisins (Rarik)

umræður utan dagskrár

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar

fyrirspurn

Landsvirkjun og rekstur fjarskiptafyrirtækja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vinna við skýrslu um úttekt á stjórnunar- og eignatengslum milli fyrirtækja á íslenskum markaði

athugasemdir um störf þingsins

Aukin fjölbreytni atvinnulífs í dreifbýli

þingsályktunartillaga

Sala Sementsverksmiðjunnar hf.

fyrirspurn

Þriggja fasa rafmagn

fyrirspurn

Olíuleit við Ísland

fyrirspurn

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Starfsréttindi tannsmiða

lagafrumvarp

Vörumerki

(málarekstur o.fl.)
lagafrumvarp

Álbræðsla á Grundartanga

(fasteignaskattur)
lagafrumvarp

Kjör stjórnenda Fjárfestingarbanka atvinnulífsins

fyrirspurn

Verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóðir

(menntunarkröfur, tryggingar, afleiðusamningar o.fl.)
lagafrumvarp

Húsgöngu- og fjarsölusamningar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(póstþjónusta)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(samstarf fyrirtækja, markaðsráðandi staða, samruni o.fl.)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(aðild að fjarskiptafyrirtækjum)
lagafrumvarp

Orkunýtnikröfur

lagafrumvarp

Eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins

(gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum

lagafrumvarp

Samvinnufélög

(rekstrarumgjörð)
lagafrumvarp

Samvinnufélög

(innlánsdeildir)
lagafrumvarp

Vinnuvélanámskeið

fyrirspurn

Húshitunarkostnaður

fyrirspurn

Starfsgrundvöllur lítilla iðnfyrirtækja á landsbyggðinni

fyrirspurn

Staðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar

þingsályktunartillaga

Skýrsla utanríkisráðherra um stöðu Íslands í Evrópusamstarfi

skýrsla

Staðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar

þingsályktunartillaga

Verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóðir

(menntunarkröfur, tryggingar, afleiðusamningar o.fl.)
lagafrumvarp

Fyrirspurnir til forsætisráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Samkeppnislög

(samstarf fyrirtækja, markaðsráðandi staða, samruni o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 31 195,62
Ræða 43 149,15
Svar 22 60,37
Andsvar 32 40,52
Grein fyrir atkvæði 4 2,8
Samtals 132 448,46
7,5 klst.