Valgerður Sverrisdóttir: ræður


Ræður

Ráðstafanir stjórnvalda í kjölfar jarðskjálfta á Suðurlandi í sumar

umræður utan dagskrár

Aukaþing Alþingis um byggðamál sumarið 2001

þingsályktunartillaga

Úttekt á stjórnunar- og eignatengslum milli fyrirtækja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Áhrif álvers á Austurlandi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Dreifð eignaraðild að viðskiptabönkum og öðrum lánastofnunum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Sameining Búnaðarbanka og Landsbanka

athugasemdir um störf þingsins

Verkefni sem unnt er að sinna á landsbyggðinni

fyrirspurn

Samkeppni olíufélaganna

fyrirspurn

Alþjóðleg viðskiptafélög

fyrirspurn

Ummæli iðnaðarráðherra í fyrirspurnatíma

athugasemdir um störf þingsins

Neytendalán

(upplýsingaskylda seljenda)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(fiskiðnaður)
lagafrumvarp

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Iðgjaldahækkanir tryggingafélaganna

beiðni um skýrslu

Búsetuþróun

fyrirspurn

Kaup ríkisins á eignarhlut sveitarfélaganna í Orkubúi Vestfjarða

fyrirspurn

Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis

lagafrumvarp

Endurskoðun á fyrirkomulagi rafmagnsöryggismála

þingsályktunartillaga

Félög og fyrirtæki sem skráð eru á Verðbréfaþingi

fyrirspurn

Atvinnumál landsbyggðar og byggðastefna stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi

(stjórnarmenn o.fl.)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(útboð og innherjaviðskipti)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(álagningarstofnar)
lagafrumvarp

Ábyrgðarmenn

lagafrumvarp

Lækkun húshitunarkostnaðar árið 2001

fyrirspurn

Losun gróðurhúsalofttegunda

umræður utan dagskrár

Kísilgúrvinnsla úr Mývatni

fyrirspurn

Varúðarregla, 15. regla Ríó-yfirlýsingarinnar

fyrirspurn

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(skilyrði endurgreiðslu)
lagafrumvarp

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

athugasemdir um störf þingsins

Staðan í viðræðum um sameiningu Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Meistararéttindi byggingariðnaðarmanna

fyrirspurn

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Breytingar á starfsemi Rariks

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Endurgerð brúar yfir Ströngukvísl

fyrirspurn

Staða sjávarbyggða

fyrirspurn

Orkukostnaður

fyrirspurn

Niðurgreiðsla á húshitun með olíu

fyrirspurn

Börn og auglýsingar

fyrirspurn

Viðgerðir á varðskipunum Ægi og Tý

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Rækjuvinnslan í Bolungarvík

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Útlán bankanna til einstaklinga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samvinnufélög (innlánsdeildir)

lagafrumvarp

Samvinnufélög (rekstrarumgjörð)

lagafrumvarp

Staða almenningsþjónustu á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Samvinnufélög (rekstrarumgjörð)

lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Hönnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flutningur verkefna eða stofnana til landsbyggðarinnar

fyrirspurn

Stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja

lagafrumvarp

Rafrænar undirskriftir

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Eigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(verðtryggðar eignir og skuldir)
lagafrumvarp

Byggðakvóti

fyrirspurn

Jarðvarmi og vatnsafl

fyrirspurn

Greiðslur vegna tjóna af völdum jarðskjálfta

fyrirspurn

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(breyting sparisjóðs í hlutafélag)
lagafrumvarp

Uppgjörsaðferðir fjármálafyrirtækja

fyrirspurn

Auðlindagjald af vatnsafli í þjóðlendum

fyrirspurn

Stjórnskipulag byggðamála og vinnulag við byggðaáætlanir

umræður utan dagskrár

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(atvinnurekstrarleyfi)
lagafrumvarp

Líftækniiðnaður

(yfirstjórn málaflokksins)
lagafrumvarp

Iðntæknistofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Raforkuver

(stækkun Nesjavallavirkjunar)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla um stjórnunar- og eignatengsl í íslensku atvinnulífi

um fundarstjórn

Orð forseta um Samkeppnisstofnun

athugasemdir um störf þingsins

Stjórnunar- og eignatengsl í íslensku atvinnulífi

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 59 212,03
Flutningsræða 27 155,45
Svar 35 103,23
Andsvar 74 91,65
Grein fyrir atkvæði 4 4,35
Um fundarstjórn 1 1,13
Samtals 200 567,84
9,5 klst.