Valgerður Sverrisdóttir: ræður


Ræður

Krafa um dreifða eignaraðild við sölu á hlut ríkisins í ríkisbönkunum

umræður utan dagskrár

Einkavæðingarnefnd

þingsályktunartillaga

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um sölu Landsbankans

athugasemdir um störf þingsins

Orka um sæstreng

athugasemdir um störf þingsins

Samkeppnislög

athugasemdir um störf þingsins

Orka um sæstreng

athugasemdir um störf þingsins

Einkavæðingarnefnd

þingsályktunartillaga

Rannsóknir á nýjum orkugjöfum

fyrirspurn

Orkubú Vestfjarða

fyrirspurn

Viðskiptahættir á matvælamarkaði

fyrirspurn

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(tryggingatími)
lagafrumvarp

Viðræður við Alcoa um álver á Reyðarfirði

athugasemdir um störf þingsins

Fjármálafyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ójafnvægi í byggðamálum

þingsályktunartillaga

Verðmyndun á innfluttu sementi

þingsályktunartillaga

Tilskipun um innri markað raforku

fyrirspurn

Orkuverð á orkuveitusvæði Orkubús Vestfjarða

fyrirspurn

Orkuverð á Sauðárkróki

fyrirspurn

Framlög Byggðastofnunar til eignarhaldsfélaga og atvinnuþróunarsjóða

fyrirspurn

Norðlingaölduveita og Þjórsárver

athugasemdir um störf þingsins

Afdrif listaverka í Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Samþykkt Alþjóðasambands lækna um notkun gagnagrunna á heilbrigðissviði

athugasemdir um störf þingsins

Endurreisn íslensks skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Málefni Sementsverksmiðjunnar

athugasemdir um störf þingsins

Verðbréfaviðskipti

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja

(verslunarlánasjóður)
lagafrumvarp

Félagamerki

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Löggilding starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum

(tölvunarfræðingar o.fl.)
lagafrumvarp

Framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vísinda- og tækniráð

lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjaldaheimildir)
lagafrumvarp

Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Sparisjóðir og bankaþjónusta

fyrirspurn

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(tryggingardeild útflutnings)
lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(EES-reglur, gjaldþol)
lagafrumvarp

Rafmagnseftirlit

fyrirspurn

Framganga stjórnarformanns Landsvirkjunar

athugasemdir um störf þingsins

Fjármálafyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Byggðamál

fyrirspurn

Leiðtogafundur um sjálfbæra þróun

skýrsla

Staðan í samningaviðræðum um Kárahnjúkavirkjun

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Norðurorku

lagafrumvarp

Opinber stuðningur við tækniþróun og nýsköpun í þágu atvinnulífsins

lagafrumvarp

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Viðgerð á rannsóknaskipinu Bjarna Sæmundssyni

fyrirspurn

Upplýsingaskylda stjórna hlutafélaga um starfslokasamninga og fleiri sambærilega samninga

umræður utan dagskrár

Hugmyndir um virkjun að fjallabaki

athugasemdir um störf þingsins

Raforkulög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á orkusviði

lagafrumvarp

Staðlar og Staðlaráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Orkustofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Íslenskar orkurannsóknir

lagafrumvarp

Einkahlutafélög

(ársreikningar, slit félaga)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(ársreikningar, samlagshlutafélög)
lagafrumvarp

Samvinnufélög

(ársreikningar, afskráning félaga)
lagafrumvarp

Sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur

(ársreikningar)
lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(ökutækjatryggingar, EES-reglur)
lagafrumvarp

Verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðir

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Neytendakaup

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(ábyrgðarlýsingar, EES-reglur)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn peningaþvætti

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(eftirlitslistar)
lagafrumvarp

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Flutningskostnaður

fyrirspurn

Vátryggingastarfsemi

(EES-reglur)
lagafrumvarp

ESA og samningar við Alcoa

athugasemdir um störf þingsins

Sementsverksmiðjan hf.

fyrirspurn

Embætti umboðsmanns neytenda

fyrirspurn

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

ESA og samningar við Alcoa

athugasemdir um störf þingsins

Upplýsingaskylda um launakjör

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Sementsverksmiðju ríkisins

(sala á eignarhluta ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Úttekt Ríkisendurskoðunar á starfsemi Löggildingarstofu

fyrirspurn

Fjáraukalög 2003

(aðgerðir í atvinnu- og byggðamálum)
lagafrumvarp

Álbræðsla á Grundartanga

(stækkun, skattlagning)
lagafrumvarp

Raforkuver

(Norðlingaölduveita, Nesjavallavirkjun og Hitaveita Suðurnesja)
lagafrumvarp

Álbræðsla á Grundartanga

(stækkun, skattlagning)
lagafrumvarp

Raforkulög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Fyrirspurn um starfslokasamninga hjá Byggðastofnun

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun hlutafélags um Sementsverksmiðju ríkisins

(sala á eignarhluta ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Raforkuver

(Norðlingaölduveita, Nesjavallavirkjun og Hitaveita Suðurnesja)
lagafrumvarp

Raforkulög

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 34 198,47
Ræða 51 187,33
Andsvar 106 162,35
Svar 27 82,73
Um atkvæðagreiðslu 3 3,83
Grein fyrir atkvæði 5 2,82
Um fundarstjórn 2 1,3
Ber af sér sakir 1 1,03
Samtals 229 639,86
10,7 klst.