Valgerður Sverrisdóttir: ræður


Ræður

Staða hinna minni sjávarbyggða

umræður utan dagskrár

Fjármálafyrirtæki

(kaup viðskiptabanka á hlutabréfum)
lagafrumvarp

Raforkukostnaður fyrirtækja

þingsályktunartillaga

Samkeppnislög

(meðferð brota, verkaskipting o.fl.)
lagafrumvarp

Vinnsla kalkþörungasets

fyrirspurn

Vátryggingarsamningar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðbrögð við hækkun lögboðinna iðgjalda tryggingafélaganna

umræður utan dagskrár

Evrópufélög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Stofnun hönnunarmiðstöðvar

fyrirspurn

Einkavæðing orkuveitna og orsakir rafmagnsleysis

fyrirspurn

Vátryggingarsamningar og Viðlagatrygging Íslands

fyrirspurn

Flutningskostnaður

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Staða nýsköpunar á Íslandi

umræður utan dagskrár

Einkaleyfi

(EES-reglur, líftækni)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjaldaheimildir)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(stofnstyrkir, jarðhitaleit)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á orkusviði

lagafrumvarp

Alþjóðleg viðskiptafélög

(brottfall laga o.fl.)
lagafrumvarp

Uppfinningar starfsmanna

lagafrumvarp

Afkoma bankanna

umræður utan dagskrár

Sala á hlut ríkisins í Landsbanka og Búnaðarbanka

fyrirspurn

Ofurlaun stjórnenda fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Rannsóknir á setlögum við Ísland

fyrirspurn

Starfskjör á fjármálamarkaði

fyrirspurn

Kvótamiðlun Landssambands íslenskra útvegsmanna

fyrirspurn

Kaupréttarsamningar

fyrirspurn

Lyfjaverð og fákeppni á lyfjamarkaði

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(línuívilnun o.fl.)
lagafrumvarp

Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma

skýrsla

Kostnaður við að stofna fyrirtæki

fyrirspurn

Neytendastarf

fyrirspurn

Hugverkaréttindi á sviði iðnaðar

(ELS-tíðindi)
lagafrumvarp

Skipan nefndar um íslenskt viðskiptaumhverfi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Áherslur í byggðamálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjármálafyrirtæki

(stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.)
lagafrumvarp

Áform Landsbankans um að kaupa eða sameinast Íslandsbanka

umræður utan dagskrár

Rafræn þjónusta

fyrirspurn

Raforka við Skjálfanda

fyrirspurn

Framleiðsla á íslensku sjónvarpsefni

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Atvinnuráðgjöf

fyrirspurn

Atvinnumál kvenna

fyrirspurn

Verðtrygging lána

fyrirspurn

Samkeppnismál

athugasemdir um störf þingsins

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

athugasemdir um störf þingsins

Raforkulög

(flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Einkaleyfi

(evrópski einkaleyfasamningurinn o.fl.)
lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

(breytt eignarhald)
lagafrumvarp

Öryggi vöru og opinber markaðsgæsla

(EES-reglur, gildissvið)
lagafrumvarp

Byggðakjarnar

fyrirspurn

Jöfnun búsetuskilyrða á landinu

fyrirspurn

Horfur í atvinnu- og byggðamálum á Djúpavogi

umræður utan dagskrár

Samfélagsleg áhrif álvers- og virkjunarframkvæmda

fyrirspurn

Störf á vegum ríkisvaldsins á Eyjafjarðarsvæðinu

fyrirspurn

Samkeppnisstofnun

fyrirspurn

Aðgangur þingmanna að upplýsingum

athugasemdir um störf þingsins

Brot á samkeppnislögum

umræður utan dagskrár

Lokun Kísiliðjunnar við Mývatn og framtíðarhorfur

umræður utan dagskrár

Framlög til eignarhaldsfélaga

fyrirspurn

Brunatryggingar

fyrirspurn

Hringamyndun

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 26 197
Svar 45 128,42
Ræða 37 98
Andsvar 49 80,7
Ber af sér sakir 1 1,17
Samtals 158 505,29
8,4 klst.