Valgerður Sverrisdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Jöfnun flutningskostnaðar

fyrirspurn

Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar

fyrirspurn

Skýrsla um aukin tækifæri í forustu atvinnulífsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2005

lagafrumvarp

Byggðastofnun

fyrirspurn

Ábyrgð Byggðastofnunar

fyrirspurn

Verð á heitu vatni

fyrirspurn

Byggðastofnun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sameining rannsóknastofnana iðnaðarins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Hátækniiðnaður

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Svör ráðherra við fyrirspurn um Byggðastofnun

um fundarstjórn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Staða framkvæmda við Kárahnjúkavirkjun

fyrirspurn

Svörun í þjónustusíma

fyrirspurn

Tryggingavernd torfæruhjóla

fyrirspurn

Móttaka ferðamanna við Kárahnjúka

fyrirspurn

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Vátryggingarsamningar

(heilsutryggingar og áhættulíftryggingar)
lagafrumvarp

Verslunaratvinna

(EES-reglur, höfundarréttargjald)
lagafrumvarp

Einkaleyfi

(nauðungarleyfi)
lagafrumvarp

Faggilding o.fl.

lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(hækkun eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Markaðsráðandi staða á matvælamarkaði

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Staða íslensks skipaiðnaðar

fyrirspurn

Atvinnumál á Ísafirði

fyrirspurn

Heimild Fjármálaeftirlitsins til að beita dagsektum

athugasemdir um störf þingsins

Laxeldisfyrirtækið Sæsilfur

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Álver í Helguvík

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Laun og kjör stjórnarmanna og æðstu stjórnenda

fyrirspurn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Stóriðjuáform ríkisstjórnarinnar og loftslagsmál

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Leyfi til olíuleitar

fyrirspurn

Nýting vatnsafls og jarðvarma

fyrirspurn

Skinnaverkun

fyrirspurn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Hækkun raforkuverðs

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Staða framkvæmda við Kárahnjúka

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Hlutafélög

(opinber hlutafélög)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(stjórnhættir, starfskjör stjórnenda)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(EES-reglur, upplýsingaákvæði)
lagafrumvarp

Löggilding starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum

(grafískir hönnuðir)
lagafrumvarp

Skýrsla um framvindu byggðaáætlunar

um fundarstjórn

Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

þingsályktunartillaga

Þátttaka ráðherra í umræðu

um fundarstjórn

Ummæli ráðherra í umræðu um byggðamál

athugasemdir um störf þingsins

Kaupendur Búnaðarbankans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Raforkumálefni

skýrsla

Fjármálaeftirlit

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Starfsemi og hæfi stjórnenda Kauphallarinnar

fyrirspurn

Upplýsingar frá Fjármálaeftirlitinu

fyrirspurn

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

athugasemdir um störf þingsins

Frumvarp um vatnatilskipun ESB

um fundarstjórn

Breytingar í nýjum vatnalögum

athugasemdir um störf þingsins

Þingmenn bera af sér sakir

um fundarstjórn

Fundur iðnaðarnefndar um vatnalögin

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjölgun starfa hjá ríkinu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lækkun raforkuverðs

fyrirspurn

Álver og stórvirkjanir á Norðurlandi

fyrirspurn

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

(ESB-reglur)
lagafrumvarp

Evrópsk samvinnufélög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða

(opinber skráning verðbréfa, EES-reglur)
lagafrumvarp

Mælingar, mæligrunnar og vigtarmenn

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(styrkir til hitaveitna)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(útboðs- og skráningarlýsingar, EES-reglur)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(samlagshlutafélög o.fl.)
lagafrumvarp

Frumvarp um Byggðastofnun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Lánveitingar til stjórnenda fyrirtækja

fyrirspurn

Vatnsafl og álframleiðsla

fyrirspurn

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

(heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

(hlutverk og starfsemi sjóðsins)
lagafrumvarp

Samkeppnisstaða fiskverkenda

fyrirspurn

Meðferð mála hjá Samkeppniseftirlitinu

fyrirspurn

Ívilnanir til álvera á landsbyggðinni

fyrirspurn

Störf iðnaðarnefndar

athugasemdir um störf þingsins

Nýtanlegt vatnsafl og æskileg álframleiðsla

fyrirspurn

Afnám verðtryggingar lána

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 25 183,73
Andsvar 121 164,27
Svar 51 144,83
Ræða 56 132,15
Um atkvæðagreiðslu 4 7,57
Grein fyrir atkvæði 4 3,88
Um fundarstjórn 2 3,35
Samtals 263 639,78
10,7 klst.