Valgerður Sverrisdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Staða íslenskrar tungu

fyrirspurn

Skattaívilnanir vegna rannsókna- og þróunarverkefna

þingsályktunartillaga

Einkavæðing orkufyrirtækja

athugasemdir um störf þingsins

Staðan í sjávarútvegi, kjör sjómanna og fiskvinnslufólks

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla iðnaðarnefndar á frumvörpum til vatnalaga

athugasemdir um störf þingsins

Skuldasöfnun í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Hagstofa Íslands og opinber hagskýrslugerð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Raforkulög

(neyðarsamstarf og fjárhæð eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Stefna stjórnvalda í loftslagsmálum

umræður utan dagskrár

Afstaða heilbrigðisráðherra til áfengisfrumvarpsins

athugasemdir um störf þingsins

Lánamál og lánakjör einstaklinga

þingsályktunartillaga

Brottfall laga um búnaðargjald

lagafrumvarp

Dómstólar

(skipun hæstaréttardómara)
lagafrumvarp

Verðsamráð á matvörumarkaði

athugasemdir um störf þingsins

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Efling rafrænnar sjúkraskrár

þingsályktunartillaga

Hækkun stýrivaxta

athugasemdir um störf þingsins

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám lágmarksútsvars)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(samræmd lífeyriskjör)
lagafrumvarp

Fjárfestingar í jarðhita í Suðaustur-Asíu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tekjutap hafnarsjóða

þingsályktunartillaga

Árneshreppur

fyrirspurn

Íslenska ákvæðið í Kyoto-bókuninni

fyrirspurn

Þorskeldi

fyrirspurn

Stýrivextir Seðlabankans og stjórn efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Uppkaup á jörðum og verndun landbúnaðarlands

umræður utan dagskrár

Þjónusta við aldraða

fyrirspurn

Bólusetningar gegn leghálskrabbameini

fyrirspurn

Ummæli þingmanns um EES-samninginn

athugasemdir um störf þingsins

Lán Íbúðalánasjóðs

fyrirspurn

Reglur Evrópusambandsins á sviði orkumála

fyrirspurn

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald fyrir þorsk og rækju)
lagafrumvarp

Uppgjör fjármálafyrirtækja í evrum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skipan dómara í embætti

störf þingsins

Fyrirspurn á dagskrá

um fundarstjórn

Vegagerðin

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framboð Íslands til öryggisráðsins

umræður utan dagskrár

Útrásarverkefni Landsvirkjunar og Rariks

fyrirspurn

Mótvægisaðgerðir vegna niðurskurðar þorskkvóta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málaskrá ríkisstjórnarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða krónunnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Flutningur á útgáfu starfsleyfa til landlæknis

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ávörp í þingræðum

um fundarstjórn

Mannréttindabrot í Guantanamo -- mjólkurkvótar

störf þingsins

Samgöngur til Vestmannaeyja -- launamál kennara

störf þingsins

Einkavæðing Iðnskólans í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Reykjavíkurflugvöllur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hagkvæmni og gæði í heilbrigðisþjónustu

fyrirspurn

Tæknifrjóvganir

fyrirspurn

Kræklingarækt

fyrirspurn

Utandagskrárumræða um heilbrigðismál -- kostnaður við Kárahnjúka -- störf án staðsetningar

störf þingsins

Lyfjalög

(aukin samkeppni, lyfjaverð o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl.

lagafrumvarp

Starfslok forstjóra Landspítala

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ástandið í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Eldsneytisverð -- samráð utanríkisráðherra við utanríkismálanefnd o.fl.

störf þingsins

Útvistun á heilbrigðisþjónustu Landspítala

umræður utan dagskrár

Rannsóknir og stofnstærðarmat Hafrannsóknastofnunarinnar

umræður utan dagskrár

Álver í Helguvík

störf þingsins

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Frumvarp um matvæli -- löggæsla á Suðurnesjum -- þjóðlendur

störf þingsins

Dreifmenntaverkefni í grunnskólum Vestur-Barðastrandarsýslu

fyrirspurn

Ísafjarðarflugvöllur

fyrirspurn

Margfeldisáhrif sjávarútvegs í þjóðarbúskapnum

fyrirspurn

Skýrsla OECD um heilbrigðismál

umræður utan dagskrár

Aðgerðir í efnahagsmálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Varnarmálalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fiskeldi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fiskræktarsjóður

(hlutverk og staða sjóðsins)
lagafrumvarp

Niðurstöður vorralls Hafrannsóknastofnunar

umræður utan dagskrár

Varnarmálalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Evrópumál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Svör við fyrirspurn -- frumvarp um sjúkratryggingar -- forsendur fjárlaga

störf þingsins

Rannsóknaboranir í Gjástykki

fyrirspurn

Frumvarp um sjúkratryggingar, Lýðheilsustöð

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stefna ríkisstjórnarinnar í heilbrigðismálum

umræður utan dagskrár

Umræða um Evrópumál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frumvarp um sjúkratryggingar

um fundarstjórn

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðlendur

(sönnunarregla og fráfall réttinda)
lagafrumvarp

Heimsmarkaðsverð á olíu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sóltúnssamningurinn og framkvæmd hans

umræður utan dagskrár

Heimild ríkissjóðs Íslands til sérstakrar lántöku á árinu 2008

lagafrumvarp

Fiskeldi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flutningur stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði o.fl. til Fiskistofu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Flutningur stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði o.fl. til Fiskistofu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við áliti mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál

skýrsla ráðherra

Málefni ljósmæðra -- frumvarp um matvæli

störf þingsins

Umræðuefni undir liðnum Störf þingsins

um fundarstjórn

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afdrif þingmannamála -- efnahagsmál

störf þingsins

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

MS-sjúklingar og lyfið Tysabri

fyrirspurn

Staða landbúnaðarins og matvælaframleiðslu

umræður utan dagskrár

Heildarumhverfismat vegna framkvæmda á Bakka

óundirbúinn fyrirspurnatími

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 114 334,88
Andsvar 37 55,13
Flutningsræða 12 35,37
Grein fyrir atkvæði 5 5,42
Um atkvæðagreiðslu 4 5,13
Um fundarstjórn 2 1,85
Samtals 174 437,78
7,3 klst.