Valgerður Sverrisdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjármálafyrirtæki

(kaup viðskiptabanka á hlutabréfum)
lagafrumvarp

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Staða bankakerfisins, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Hækkun stýrivaxta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa

(öryggi frístundaskipa)
lagafrumvarp

Rannsóknarstofnun um utanríkis- og öryggismál

þingsályktunartillaga

Orð þingmanns um eftirlaunafrumvarp

um fundarstjórn

Friðlýsing vatnasviðs Skjálfandafljóts

þingsályktunartillaga

Afkoma heimilanna

umræður utan dagskrár

Þorskeldi

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(aukin heimild til flutnings aflamarks milli ára)
lagafrumvarp

Hlutverk og horfur sveitarfélaga í efnahagskreppu

umræður utan dagskrár

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Eftirlaunalög o.fl.

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kolvetnisstarfsemi

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Sjúkraskrár

(heildarlög)
lagafrumvarp

Efling gjaldeyrissjóðsins

umræður utan dagskrár

Landgræðsluskóli Sameinuðu þjóðanna

fyrirspurn

Jafnræði kynja í ríkisbönkum

fyrirspurn

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
lagafrumvarp

Samvinna við sveitarfélögin um atvinnuuppbyggingu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu

þingsályktunartillaga

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Skattlagning kolvetnisvinnslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

GSM-samband

fyrirspurn

Tímabundnar ráðningar í utanríkisráðuneytinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um áframeldi og krókaaflahlutdeild)
lagafrumvarp

Hugsanleg lögsókn gegn Bretum -- ummæli þingmanns

störf þingsins

Virðisaukaskattur, vörugjald o.fl.

(framlenging ákvæða um lækkun gjalda af vistvænum ökutækjum)
lagafrumvarp

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla úr ríkissjóði til málshöfðunar fyrir erlendum dómstólum

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(réttindaávinnsla o.fl.)
lagafrumvarp

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Heilbrigðismál -- stefna í virkjunarmálum

störf þingsins

Viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Albaníu og Króatíu

þingsályktunartillaga

Áform ríkisstjórnarinnar um uppbyggingu álvers á Bakka við Húsavík

umræður utan dagskrár

Uppbygging álvers í Helguvík

fyrirspurn

Fjármálafyrirtæki

(sparisjóðir)
lagafrumvarp

Breytt skipan gjaldmiðilsmála

(tenging krónunnar við aðra mynt)
þingsályktunartillaga

Málefni Hólaskóla -- efnahagsmál og ESB

störf þingsins

Undirbúningur loftslagsráðstefnu í Kaupmannahöfn

umræður utan dagskrár

Heilbrigðismál, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Stjórnarskipunarlög

(þjóðareign á náttúruauðlindum)
lagafrumvarp

Byggðastofnun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Innlend fóðurframleiðsla

þingsályktunartillaga

Staða landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Visthönnun vöru sem notar orku

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Endurúthlutun aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Tillögur nefndar um endurreisn bankakerfisins

fyrirspurn

Hagsmunir Íslands í loftslagsmálum

þingsályktunartillaga

Tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur

(greiðsludreifing aðflutningsgjalda)
lagafrumvarp

Samgöngumál -- tónlistarhús -- forgangsmál ríkisstjórnarinnar

störf þingsins

Lánveitingar bankanna til eigenda, málþóf o.fl.

störf þingsins

Aðildarumsókn að ESB -- Icesave

störf þingsins

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(heildarlög)
lagafrumvarp

Álver í Helguvík

óundirbúinn fyrirspurnatími

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(styrkir til breyttrar orkuöflunar og orkusparnaðar)
lagafrumvarp

Kostnaður við stjórnlagaþing

störf þingsins

Réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(frístundaveiðar)
lagafrumvarp

Umræða um utanríkismál

um fundarstjórn

Rannsóknarstofnun um utanríkis- og öryggismál

þingsályktunartillaga

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(hærra endurgreiðsluhlutfall)
lagafrumvarp

Opinn fundur í fjárlaganefnd -- afgreiðsla sérnefndar á frumvarpi um stjórnarskipunarlög

störf þingsins

Afgreiðsla sérnefndar á frumvarpi um stjórnarskipunarlög

um fundarstjórn

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(hærra endurgreiðsluhlutfall)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Umræða um dagskrármál

um fundarstjórn

Áhrif gjaldeyrishafta á samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Framkvæmd fjárlaga og samskipti við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Starfslok á Alþingi

tilkynning frá þingmanni

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 73 299,88
Flutningsræða 8 71,15
Andsvar 41 53,68
Um fundarstjórn 4 5,42
Grein fyrir atkvæði 3 2,58
Um atkvæðagreiðslu 2 1,97
Samtals 131 434,68
7,2 klst.