Einar Olgeirsson: ræður


Ræður

Landhelgismálið

umræður utan dagskrár

Áburðarverksmiðja

lagafrumvarp

Efnahagsmál

lagafrumvarp

Bann gegn vinnustöðvun íslenskra atvinnuflugmanna

(staðf. brbrl.)
lagafrumvarp

Áætlunarráð ríkisins

lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja

lagafrumvarp

Hlutleysi Íslands

þingsályktunartillaga

Ríkisreikningurinn 1958

lagafrumvarp

Fyrirspurninr um stórnarráðstafanir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framleiðslu- og framkvæmdaáætlun þjóðarinnar

þingsályktunartillaga

Stofun lífeyrissjóðs fyrir sjómenn, verkamenn, bændur o.fl.

fyrirspurn til skrifl. svars

Sementsverksmiðja

lagafrumvarp

Fræðslumyndasafn ríkisins

lagafrumvarp

Efnahagsmál

lagafrumvarp

Fjárlög 1961

lagafrumvarp

Efnahagsmál

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Starfsmenn þingsins

þingfrestun

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Sala jarðanna Stokkseyri I--III með hjáleigum

lagafrumvarp

Stofnlánadeild sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Fjárreiður Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna, skipun nefndar skv. 39. gr. stjórnarskrárinnar

þingsályktunartillaga

Framkvæmdabanki Íslands

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Aðild ríkisstofnana að Vinnuveitendasambandi Íslands

fyrirspurn til skrifl. svars

Lánasjóður íslenskra námsmanna

lagafrumvarp

Raforkulög

lagafrumvarp

Lausn fiskveiðideilunnar við Breta

þingsályktunartillaga

Framkvæmdabanki Íslands

lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Skipun rannsóknarnefndar til að rannsaka viðskipti við Axel Kristjánsson og h/f Ásfjall

þingsályktunartillaga

Launajöfnuður karla og kvenna

lagafrumvarp

Slys við akstur dráttarvéla

þingsályktunartillaga

Skipun rannsóknarnefndar til að rannsaka viðskipti við Axel Kristjánsson og h/f Ásfjall

þingsályktunartillaga

Þingsetning

Síldarútvegsnefnd

(útflutningur á síld, hagnýting markaða)
lagafrumvarp

Alþingishús

þingsályktunartillaga

Úthlutun listamannalauna 1961

þingsályktunartillaga