Einar Olgeirsson: ræður


Ræður

Héraðsskólar

lagafrumvarp

Ellefu hundruð ára afmæli Íslandsbyggðar 1974

þingsályktunartillaga

Tannlæknadeild háskólans

fyrirspurn

Verðlagning landbúnaðarvara

lagafrumvarp

Bygging leiguhúsnæðis

lagafrumvarp

Barnaheimili og fóstruskóli

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríksisins

lagafrumvarp

Fjárlög 1966

lagafrumvarp

Afnám laga um verkfall opinberra starfsmanna o.fl.

lagafrumvarp

Sala jarðarinnar Kollaleiru

lagafrumvarp

Heildarskipulag miðbæjarins í Reykjavík

lagafrumvarp

Áætlunarráð ríkisins

lagafrumvarp

Lækkun kosningaaldurs

(18 ára kosningaaldur)
þingsályktunartillaga

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Bygging leiguhúsnæðis

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna

lagafrumvarp

Reikningsskil hinna rændu þjóða við þær ríku

(Ísland beiti sér fyrir tillögum á þingi SÞ)
þingsályktunartillaga

Endurskoðun á aðild Íslands að Atlantshafsbandalagi og Norður-Atlantshafssamningi

þingsályktunartillaga

Reikningsskil hinna rændu þjóða við þær ríku

(Ísland beiti sér fyrir tillögum á þingi SÞ)
þingsályktunartillaga

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Verðtrygging fjárskuldbindinga

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Verðlagsmál

fyrirspurn

Verðtrygging fjárskuldbindinga

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Verðtrygging fjárskuldbindinga

lagafrumvarp

Vernd barna og ungmenna

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Atvinnujöfnunarsjóður

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Verðlagsmál

lagafrumvarp

Lántaka vegna framkvæmdaáætlunar 1966

lagafrumvarp

Alþjóðasamningur um lausn fjárfestingardeilna

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

lagafrumvarp