Einar Már Sigurðarson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Innanlandsflug

umræður utan dagskrár

Verkefni sem unnt er að sinna á landsbyggðinni

fyrirspurn

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2000

lagafrumvarp

Kjaramál framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Skert þjónusta Fjórðungssjúkrahússins í Neskaupstað

fyrirspurn

Búsetuþróun

fyrirspurn

Bygging menningarhúsa

fyrirspurn

Laxeldi í Mjóafirði

umræður utan dagskrár

Loftferðir

(leiðarflugsgjöld)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2000

lagafrumvarp

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2000

lagafrumvarp

Þjóðminjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Útboð á kennslu grunnskólabarna

umræður utan dagskrár

Ríkisútvarpið

(framkvæmdasjóður)
lagafrumvarp

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Sjúkraflug

fyrirspurn

Staða sjávarbyggða

fyrirspurn

Umfjöllun menntmn. um túlkun 53. gr. grunnskólalaga

athugasemdir um störf þingsins

Eftirlitsskylda þingmanna með framkvæmd laga

athugasemdir um störf þingsins

Skuldsetning heimila og fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Viðskiptahalli og skýrsla Þjóðhagsstofnunar um þjóðarbúskapinn

umræður utan dagskrár

Grunnskólar

(útboð á skólastarfi)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(deildarstjórar)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(starfstími, próf í íslensku o.fl.)
lagafrumvarp

Ný námsbraut við Sjómannaskóla Íslands

þingsályktunartillaga

Öryggi vegfarenda á Norðfjarðarvegi

fyrirspurn

Námsstyrkir

fyrirspurn

Uppbygging tæknináms á háskólastigi

fyrirspurn

Fjöldi nemenda í framhaldsskólum

fyrirspurn

Efnahagsmál og gengisþróun krónunnar

umræður utan dagskrár

Nýjar hugmyndir um skipan og starfshætti Rannsóknarráðs Íslands

umræður utan dagskrár

Ríkisútvarpið

(framkvæmdasjóður)
lagafrumvarp

Safnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 37 217,9
Flutningsræða 5 27,83
Andsvar 14 23,18
Grein fyrir atkvæði 6 3,3
Um fundarstjórn 2 2,95
Um atkvæðagreiðslu 1 0,83
Samtals 65 275,99
4,6 klst.