Einar Már Sigurðarson: ræður


Ræður

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Sala á hlutabréfum Landssímans hf.

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Átak til að treysta byggð og atvinnulíf á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Milliliðalaust lýðræði

þingsályktunartillaga

Rekstrarstaða framhaldsskólanna

umræður utan dagskrár

Starfsskilyrði háskóla

umræður utan dagskrár

Menningarhús á landsbyggðinni

fyrirspurn

Iðnnám á landsbyggðinni

fyrirspurn

Yfirtaka ríkisins á Orkubúi Vestfjarða

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Verklag við afgreiðslu fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Staða efnahagsmála

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Upplýsingar um fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga

fyrirspurn

Aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingum

athugasemdir um störf þingsins

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2000

munnleg skýrsla þingmanns

Aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingum

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Starfsemi Byggðastofnunar og framvinda byggðaáætlunar, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Horfur í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Umræða um einkavæðingarnefnd og sölu Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Störf og starfskjör einkavæðingarnefndar

umræður utan dagskrár

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Ástandið á spítölunum

umræður utan dagskrár

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Viðbrögð við ábendingum Ríkisendurskoðunar

fyrirspurn

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Jarðgöng undir Almannaskarð

fyrirspurn

Stjórnarlaun í Landssímanum

umræður utan dagskrár

Norsk Hydro og framkvæmdir við álver

athugasemdir um störf þingsins

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gæðastýrð sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Tækniháskóli Íslands

lagafrumvarp

Skráning í þjóðskrá

fyrirspurn til skrifl. svars

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Stefnumótun um aukið umferðaröryggi

þingsályktunartillaga

Uppsagnir hjá Landssímanum á Akureyri

athugasemdir um störf þingsins

Umhverfisstofnun

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 41 278,42
Andsvar 88 131,87
Flutningsræða 5 27,97
Grein fyrir atkvæði 7 4,5
Ber af sér sakir 2 1,73
Um atkvæðagreiðslu 1 0,98
Um fundarstjórn 1 0,9
Samtals 145 446,37
7,4 klst.